calendarview

24-04 Controle SE-cijfers


24-04 Proefexamens mavo


24-04 Afdelingsvergaderingen (na lesuur 7)


25-04 Bijspijkerdag mavo/havo/atheneum


26-04 M2: Bedrijven meeloopdag


27-04 Koningsdag


30-04 Meivakantie t/m 11 mei. Lenteschool


14-05 CSE 1


14-05 Huiswerkvrij niet-examenklassen


15-05 CSE 1


16-05 CSE 1


16-05 H4 PO Ecologieroute


17-05 CSE 1


17-05 H4 A4 A5 Athenespelen


18-05 CSE 1


18-05 H4 A4 A5 Athenespelen


21-05 Tweede Pinksterdag


22-05 CSE 1


22-05 M3 excursie Kröller Muller


23-05 CSE 1


24-05 CSE 1


25-05 CSE 1


25-05 Afsluitende barbecue eindexamenklassen


28-05 CSE 1


29-05 A4 ak veldwerk hoogwatergeul Veessen


29-05 PMR-vergadering


29-05 Ouderpanel (4x)


29-05 H4 ak veldwerk hoogwatergeul Veessen


30-05 Brugklas excursie Burgers' Zoo Arnhem


30-05 Rekentoets herkansing 2F en 3F (alle voorexamenkl.)


31-05 H3 A3 Voorlichting maatschappelijke stage


01-06 M3, H3 excursie Ieper (bij inschrijving)


04-06 Brugklas excursie reservedag


04-06 MR-vergadering


06-06 Kennismakingsmorgen nieuwe brugklasleerlingen


07-06 A4 A5 Excursie Keulen/Münster (Duits/CKV)


11-06 Toetsrooster en surveillancerooster TW 4 beschikbaar


11-06 M3 practicumdag nask


12-06 Teamuitjes (na les 6)


13-06 Examenuitslag


13-06 Gesprekken met gezakte kandidaten mavo/havo/atheneum


13-06 Ontvangst geslaagden op school mavo/havo/atheneum


14-06 Toetsvrije periode alle klassen


14-06 M3 H3 A3 excursie glv Oriëntalis


15-06 Reservedag brugklassen atletiektoernooi


15-06 Ontbijt leerlingenraad en rector


18-06 CSE 2


19-06 CSE 2


20-06 CSE 2


21-06 CSE 2


21-06 Leerlingen vrij na 13.05, les 6 aansluitend


21-06 Onderwijsstudiemiddag


22-06 Afsluitende toetsweek alle klassen


22-06 Boeken inleveren examenklassen


26-06 PMR-vergadering


28-06 Laatste toetsdag alle klassen


28-06 Presentatieavond plusprofielen Cambridgeklassen 1, 2 en 3


29-06 Inhaalmoment 1 gemiste toetsen toetsweek


02-07 H4 1 t/m 3 en A5: 4 t/m 6 PWS werkmorgen


02-07 Inhaalmoment 2 gemiste toetsen toetsweek


02-07 Jaarverslagvergadering RvB/(P)MR/OR


03-07 Afsluiting brugklasprofielen


03-07 MR-vergadering


04-07 Laatste lesdag (25-minuten lessen)


04-07 Diploma-uitreiking


05-07 Recreadag: OB ochtend, BB middag


06-07 Personeelsdag, leerlingen hele dag vrij (school gesloten)


09-07 Boeken inleveren


09-07 08.15 H4 A4 A5 Herkansingen SE


10-07 Leerlingen hele dag vrij


11-07 Leerlingen hele dag vrij


12-07 sluiting cursus en rapport ophalen


12-07 Spreekavond AL+mentoren i.v.m. revisie


13-07 Leerlingen hele dag vrij


16-07 Zomervakantie t/m 24 augustus