nieuws

 

   JOUW TALENT!

Fijne Paasdagen!

Fijne Paasdagen!

Het verhaal van Pasen, daar kunnen we inspiratie en hoop uit putten voor ons eigen leven. Een prachtverhaal, waar hoop wordt gesteld boven wanhoop, trouw boven verraad, liefde boven haat, vertrouwen boven wantrouwen, vergeving boven wraak en vooral - leven boven dood.

In de Paasviering op donderdag 13 april werd het ‘traditionele’ verhaal van Pasen beeldend verteld door meneer Van Eijsden. Maar ook werden persoonlijke verhalen verteld, over positiviteit ondanks een zwaar leven, en over hoop en vertrouwen, ondanks dat dat soms moeilijk is. Mooie viool- en pianomuziek, zang en dans door onze eigen leerlingen omlijstten het geheel.

We wensen jullie fijne Paasdagen!