nieuws

 

   JOUW TALENT!

Het beste idee tegen zwerfvuil

Het beste idee tegen zwerfvuil

Deze week volgen leerlingen bij aardrijkskunde een aantal workshops over "Schone IJsseldijken" en gaan vervolgens aan de slag met ideeën om zwerfafval tegen te gaan. Hebben ze het beste idee, dan kunnen ze een prijs winnen!

De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat, de gemeente, Rova, Circulus Berkel, het waterschap Drents Overijsselse Delta en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn het samenwerkingsverband Schone IJsseloevers gestart. Ze roepen iedereen op om mee te denken over een oplossing voor het probleem van zwerfvuil op en langs het water. Plastic soep in oceanen, ook wel drijvende vuilnisbelten genoemd, worden voor een groot deel gevoed door… rivieren en kanalen. Daarom is het verminderen van zwerfafval vanaf land erg belangrijk.

De leerlingen doen in samenwerking met de gemeente Heerde en ROVA mee aan de wedstrijd die is opgezet: verzin het beste idee om zwerfafval te verminderen, met als hoofdprijs een startkapitaal van €5000 om het idee te realiseren.