nieuws

 

   JOUW TALENT!

Landelijke scholierenverkiezingen

Landelijke scholierenverkiezingen

Stempas inleveren, id laten zien, presentielijst aftekenen, stemformulier in ontvangst nemen, stemmen, in de stembus deponeren - het stembureau voor de scholierenverkiezingen draait op volle toeren! 

Vandaag, op 14 maart, worden de landelijke scholierenverkiezingen gehouden en ook de Noordgouw doet daar aan mee. Alle leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 hebben een stempas ontvangen. Op vertoon van die pas én hun ID kunnen ze hun stem uitbrengen. 

Rond de 100.000 leerlingen van het middelbaar onderwijs doen de laatste jaren gemiddeld aan deze verkiezingen mee. De uitslag die ’s avonds in de media wordt bekend gemaakt, is meestal een aardige graadmeter voor de uitslag van de dag erna van de landelijke verkiezingen. Met behulp van de gemeente Heerde is in het leshuis Geschiedenis een stemhokje geplaatst met een echte stembus. Hierin kunnen de stembiljetten worden gedeponeerd. De organisatie van de scholierenverkiezingen heeft er voor gekozen om weer op de traditionele manier te gaan stemmen, met het rode potlood dus! Om 15.00u sluit de stembus en zullen de stemmen worden geteld en de uitslag doorgestuurd worden naar het landelijk coördinatiepunt. De uitslag zal de volgende dag in school worden gepubliceerd.

15 Maart is er in onze school ook een stembureau van de gemeente Heerde ingericht. In overleg met de gemeente zullen die dag leerlingen van onze school participeren bij het stemmen. Een aantal leerlingen zal overdag op het stembureau zitting nemen en een aantal zal ’s avonds helpen bij het tellen van de stemmen. Een mooie en hopelijk leerzame oefening in democratie en burgerschapsvorming.