calendarview

28-05 MR-vergadering


28-05 Onderwijsstudiemiddag


29-05 Brugklas excursie Burgers' Zoo Arnhem


29-05 Voor-examenklassen herkansing rekentoets 2F en 3F


30-05 Hemelvaartsdag


30-05 H3 A3: Project Noordgouw - Visit Heerde; afname enquêtes


31-05 Vrij


03-06 Brugklas excursie reservedag


04-06 H4 A5 vanaf 16:00 PWS begeleider kiezen via website (sluit 11-6)


05-06 A4 A5 excursie Keulen/Münster (Duits/CKV)


06-06 H4 practicum natuurkunde SE


06-06 H3 A3: Project Noordgouw - Visit Heerde; veldwerk


06-06 Presentaties TOP-project


07-06 M3, H3 excursie Ieper (bij inschrijving)


07-06 Brugklassen atletiektoernooi


07-06 M2 H2 A2 excursie glv


10-06 Tweede Pinksterdag


11-06 Toetsvrij


11-06 Leerlingen vrij na 13:05, les 6 aansl., teamuitjes


12-06 Examenuitslag


12-06 Gesprekken met gezakte kandidaten mavo/havo/atheneum


12-06 Ontvangst geslaagden op school mavo/havo/atheneum


13-06 M3 H3 A3 excursie glv


13-06 H4 A4 ak veldwerk hoogwatergeul Veessen


13-06 A5 practicum natuurkunde SE


14-06 Reservedag brugklassen atletiektoernooi


17-06 CSE 2


17-06 H4 A5 deze week introductiegesprek met PWS-begeleider


17-06 M3 practicumdag nask


18-06 CSE 2


18-06 A5 SE statistiek (wisk A en C)


19-06 CSE2


20-06 CSE2


20-06 H3 A3: Project Noordgouw - Visit Heerde; presentaties raadshuis Heerde


21-06 Boeken inleveren examenklassen


21-06 Ontbijt leerlingenraad en rector


21-06 Toetsvrije periode t/m 27 juni alle klassen


26-06 Informatieavond laptoponderwijs voor ouders van nieuwe brugklasleerlingen


26-06 Kennismakingsmorgen nieuwe brugklasleerlingen


27-06 Leerlingen vrij na 13:05, les 6 aansluitend, studiemiddag


28-06 Uitslag herexamens


28-06 Afsluitende toetsweek alle klassen t/m 4 juli


03-07 Diploma-uitreiking


04-07 Presentatieavond plusklassen ath 1, 2 en 3


05-07 Inhaalmoment 1 gemiste toetsen toetsweek


08-07 H4 lesuur 1 t/m 3 en A5 lesuur 4 t/m 6: PWS werkmorgen


08-07 Jaarverslagvergadering RvB/MR/OR


08-07 Inhaalmoment 2 gemiste toetsen toetsweek


09-07 Afsluiting brugklas-plusprofielen


09-07 Inhaalmoment 3 gemiste toetsen toetsweek


09-07 MR-vergadering


09-07 Afscheid personeelsleden


10-07 Laatste lesdag 25-minuten lessen


11-07 Recreadag: OB ochtend, BB middag


12-07 Lleerlingen hele dag vrij (school gesloten)


15-07 Boeken inleveren, verder vrij


15-07 H4 A4 A5 Herkansingen SE


16-07 Leerlingen hele dag vrij


17-07 Leerlingen hele dag vrij


18-07 Sluiting cursus en rapport ophalen


18-07 Spreekavond AL+mentoren i.v.m. revisie


19-07 Leerlingen hele dag vrij


22-07 Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus