calendarview

21-09 Ouderavond H2 en H3


22-09 Leerlingen vrij: Onderwijsstudiedag schoolbreed


22-09 Vergadering Raad van Beheer


23-09 Meeloopochtend groep 8 (1)


23-09 Ouderavond M3


23-09 MR-vergadering


24-09 SL-overleg


24-09 Boekenspreekuur


24-09 A5: Project energietransitie (ak/ec)


24-09 Bijeenkomst platform D&P (aula)


24-09 Intervisiebijeenkomst nieuwe docenten


24-09 Ouderavond brugklassen


25-09 OB: voetbaltoernooi


25-09 Schoolleidersoverleg extern


29-09 Startactie leerlingenraad


29-09 Voorlichtingsmiddag IntoWords voor docenten


29-09 Commissie Identiteit


29-09 Ouderavond M4 + voorlichting vervolgopleiding


30-09 Voorlichtingsavond voor ouders van brugklaslln. met dyslexie


30-09 Ouderavond A4 A5


01-10 Inleveren vakwerkplannen


01-10 SL-overleg


01-10 Bijeenkomst nieuwe collega's: identiteit


01-10 Ouderavond H4


02-10 Meeloopochtend groep 8 (2)


05-10 Periode brugklassen glv: excursie


05-10 Ouderavond H5 A6


06-10 Leerlingen vrij


06-10 Ontwikkelmiddag


07-10 Voorlichtingsavond plusprofielen groep 8 (1)


08-10 Voorlichtingsavond plusprofielen groep 8 (2)


09-10 H5: tentamen statistiek (wiskunde A)


10-10 Activiteit PV


12-10 Deze week PWS coachingsgesprek 2


12-10 Deze week havo 4 naar Zuid-Frankrijk (onder voorbehoud)


13-10 Lunch juniormentoren


13-10 Periode brugklassen glv: excursie (reservedatum)


13-10 Afdelingsvergaderingen (na lesuur 7)


13-10 Ouderraad


14-10 Meeloopochtend groep 8 (3)


15-10 SL-overleg


15-10 OOP-overleg


16-10 Toetsrooster en surveillancerooster TW 1 beschikbaar


19-10 Herfstvakantie


23-10 Herfstvakantie


26-10 Huiswerkvrij


27-10 Schoolfotograaf (1)


27-10 Sectievergaderingen


28-10 Schoolfotograaf (2)


28-10 Toetsvrij M4, H4/H5, A4/A5/A6


29-10 SL-overleg


29-10 Tussentijdse leerlingbespreking M2, M3


29-10 BOT-overleg MR, RvB, directie


30-10 Meeloopochtend groep 8 (4)


02-11 Start voorbereiding profiel- en vakkenpakketkeuze (decaan/mentoren)


02-11 PMR-vergadering


03-11 Leerlingen vrij


03-11 Studiemiddag identiteit


03-11 Vergadering Raad van Beheer


03-11 Toetsvrij M4, H4/H5, A4/A5/A6


04-11 Tentamenweek 1


04-11 Dankdag


04-11 Extra examendag Delf


05-11 Tentamenweek 1


05-11 SL-overleg


06-11 Tentamenweek 1


09-11 Tentamenweek 1


10-11 Tentamenweek 1


10-11 Werkgroep Internationalisering (2)


10-11 Werkgroep Toetsbeleid (2)


10-11 MR-vergadering


11-11 Uitloopdag TW1


11-11 H4 's middags start schools-project


12-11 A4: Workshop CKV nieuwe media


12-11 Brugklassen: gastles invloed van de groep (Halt)


12-11 H4 schools-project


12-11 SL-overleg


12-11 Intervisiebijeenkomst nieuwe docenten


13-11 H4 schools-project


13-11 Ontbijt leerlingenraad en rector


16-11 Start periode 2


16-11 H4 uitloopdag schools-project


16-11 Deze week PWS coachingsgesprek 3


17-11 Leerlingen vrij


17-11 Ontwikkelochtend


17-11 Lunch juniormentoren


18-11 M4: excursie Binnenhof Den Haag


18-11 Meeloopochtend PO scholen Hattem


19-11 H4: excursie Binnenhof Den Haag


19-11 SL-overleg


19-11 Voorlichtingsavond atheneum-plus met Cambridge English


19-11 Activiteit PV


19-11 Deze week PWS coachingsgesprek 3


20-11 Laatste dag aanmelding herkansingen (uiterlijk 9.00)


20-11 Studievoorlichting H4, H5, A5, A6 door oud-leerlingen


23-11 M3 H3 A3: excursie glv (periodiseringsklassen)


24-11 M2 H2 A2: gastles online veiligheid (Halt)


24-11 Extern overleg VIP-team


24-11 Meeloopmorgen groep 8 (5)


24-11 Examentraining docenten MVT


25-11 H4 CKV dag extern (nieuwe media)


26-11 Herkansingen SE 1


26-11 Overige leerlingen geen les


26-11 Leerlingbesprekingsdag


27-11 Themadag Raad van Beheer/directie extern


27-11 Klas 1 en 2: Korfbaltoernooi


30-11 H5 A6: Concept PWS inleveren


30-11 Ouderraad


01-12 A6 Leerlingbespreking


01-12 H5 Leerlingbespreking


01-12 M4 Leerlingbespreking


01-12 PMR-vergadering


02-12 A3 H3: Taaldorp


03-12 A4: excursie Binnenhof Den Haag


03-12 SL-overleg


04-12 Atanatos: Sinterklaasfeest klas 1 en 2


07-12 Deze week PWS coachingsgesprek 4


07-12 Schoolleidersoverleg extern


07-12 A6: Practicum natuurkunde


08-12 H4: Voorlichtingsochtend JetNet&TechNet


08-12 Afdelingsvergaderingen (na lesuur 7)


09-12 M3 H3 A3: Excursie Duitsland


09-12 Ouderavond mavo 4 voor overstappers naar havo 4


10-12 H3: profieldag N&T en N&G


10-12 Schrijfmarathon Amnesty International


10-12 SL-overleg


10-12 Spreekavond


11-12 Paarse Vrijdag


14-12 MR-vergadering


15-12 H5 A6: inleveren definitieve versie PWS


15-12 Werkgroep Internationalisering (3)


15-12 Werkgroep Toetsbeleid (3)


15-12 Kerstdiner (personeelsvereniging)


16-12 Generale repetitie kerstvieringen (hele dag)


17-12 Kerstvieringen


17-12 SL-overleg


18-12 Kerstvieringen


18-12 Toets- en surveillancerooster TW 2 beschikbaar (incl. Olympiades)


21-12 Kerstvakantie