calendarview

04-12 Leerlingen na 5e uur vrij


07-12 Deze week PWS coachingsgesprek 4


07-12 Schoolleidersoverleg extern


07-12 A6: Practicum natuurkunde


08-12 H4: Voorlichtingsochtend JetNet&TechNet


08-12 Afdelingsvergaderingen (na lesuur 7)


08-12 PWS coachingsgesprek 4 (hele week)


09-12 PWS coachingsgesprek 4 (hele week)


09-12 Ouderavond mavo 4 voor overstappers naar havo 4


09-12 H3: profieldag E&M en C&M


10-12 H3: profieldag N&T en N&G


10-12 Schrijfmarathon Amnesty International


10-12 SL-overleg


10-12 Spreekavond


10-12 PWS coachingsgesprek 4 (hele week)


11-12 PWS coachingsgesprek 4 (hele week)


11-12 Paarse Vrijdag


14-12 MR-vergadering


15-12 H5 A6: inleveren definitieve versie PWS


15-12 Werkgroep Internationalisering (3)


15-12 Werkgroep Toetsbeleid (3)


16-12 Generale repetitie kerstvieringen (hele dag)


17-12 Kerstvieringen


17-12 SL-overleg


18-12 Kerstvieringen


18-12 Toets- en surveillancerooster TW 2 beschikbaar (incl. Olympiades)


21-12 Kerstvakantie


04-01 Huiswerkvrij


04-01 Nieuwjaarsontbijt voor personeel, leerlingen eerste uur geen les


05-01 M2 H2 A2 M3:10.50 CKV voorstelling


05-01 Lunch juniormentoren


05-01 H3 A3 H4 A4: CKV-voorstelling


05-01 Sectievergaderingen


06-01 6 t/m 12 jan toetsvrij M4, H4/H5, A4/A5/A6


07-01 H5: practicum natuurkunde SE


07-01 SL-overleg


07-01 Bijeenkomst reanimatie instructeurs


11-01 M3 H3 A3: voorlichting reanimatie cursus


12-01 Leerlingen vrij


12-01 Ontwikkelmiddag (2)


13-01 TW2


13-01 Survivalrun toekomstige leerlingen+lln klas 2 plusprofiel sport


14-01 TW2


14-01 M2 H2 A2 excursie glv (periodiseringsklassen)


14-01 SL-overleg


14-01 ICT-workshop


15-01 TW 2


18-01 TW 2


19-01 TW 2


19-01 Commissie Identiteit


19-01 Werkgroep Internationalisering (4)


19-01 Werkgroep Toetsbeleid (4)


20-01 Uitloopdag TW2


20-01 Open Avond


20-01 H4 's middags: start schools-project


20-01 A6: Aardrijkskunde Olympiade


21-01 Eerste uur geen les


21-01 SL-overleg


21-01 Feestavond A4


21-01 A5 A6: Scheikunde Olympiade


21-01 H4: schools-project


22-01 H5 A6: Wintersportreis


22-01 H4: schools-project


22-01 Decanaat M4/oud-leerlingen


25-01 H5, A6 Deze week en volgende week eindgesprekken PWS


25-01 H4: uitloopdag schools-project


25-01 H5 A6: Wintersportreis


26-01 A4 A5: Wiskunde Olympiade


26-01 H3: Profieldag E&M en C&M


26-01 Ontbijt leerlingenraad en rector


26-01 Afdelingsvergaderingen (na lesuur 7)


26-01 Vergadering Raad van Beheer


27-01 A3: profieldag


27-01 M4: SE stilleven


27-01 A6: KLT Engels


28-01 H5: SE stilleven


28-01 A5 A6: Biologie Olympiade


28-01 H3 A3: AOB Compaztest (enkele leerlingen)


28-01 SL-overleg


29-01 Klas 1: CKV-workshop


29-01 M4: KLT Engels


29-01 A4: studievoorlichting Zwolle


29-01 Atanatos: Galafeest


01-02 Start periode 3


01-02 Laatste dag aanmelding herkansingen (uiterlijk 09.00)


01-02 Bedrijfsstageweek M3


01-02 H5: KLT Engels


02-02 H3 A3 A5: Jouw Energie van Morgen truck


02-02 Lunch juniormentoren


03-02 Meeloopdag Raad van Beheer


04-02 Literaire middag havo/vwo Nederlands bb


04-02 SL-overleg


04-02 Bijeenkomst nieuwe collega's: identiteit


05-02 BB: Basketbaltoernooi


05-02 Diplomering Cambridge-certificaten


08-02 PMR-vergadering


09-02 Herkansingen SE2


09-02 Leerlingbesprekingsdag


09-02 Overige leerlingen geen les


09-02 BHV-training


10-02 Taalstrijd basisscholen groep 8


10-02 Ouderraad


11-02 SL-overleg


11-02 PWS-presentatieavond H5 A6


12-02 OB en BB: Badmintontoernooi


12-02 Atanatos: Valentijnsactie


16-02 Invoeren prognose klassenindeling 2021/2022 (afdelingsleiders)


16-02 A5: start PO scheikunde


16-02 M4 Leerlingbespreking


16-02 A6 Leerlingbespreking


16-02 H5 Leerlingbespreking


16-02 Extra Open Avond groep 8


17-02 A3: profieldag


17-02 Spreekavond


18-02 M3: CKV-dag


18-02 SL-overleg


18-02 MR-vergadering


21-02 Voorjaarsvakantie


01-03 Huiswerkvrij


01-03 Deze week: M4 Londen


01-03 M4 H5 A6 Controle handelingsdelen


01-03 H4: start PO scheikunde


02-03 Leerlingen vrij


02-03 Ontwikkelochtend (2)


02-03 Werkgroep Internationalisering (5)


02-03 Werkgroep Toetsbeleid (5)


02-03 Ouderavond M2 decanaat


03-03 H5 A6: wiskundedag (wiskunde B)


04-03 M3 H3 A3: Europadag (1)


04-03 SL-overleg


04-03 H4 A5: ak stadsexcursie Zwolle


09-03 Lunch juniormentoren


09-03 Ouderavond M3 decanaat


10-03 Biddag


10-03 Schoolleidersoverleg extern


10-03 A5 Frans DELF: examens DELF


11-03 H5 A6 met Frans (i.s.m. tekenen/CKV): reis Parijs


11-03 A4 A5 Rector's League UvU


11-03 Spreekavond H3 en A3 profielkeuze


12-03 H5 A6 met Frans (i.s.m tekenen/CKV): reis Parijs


12-03 BB: Volleybaltoernooi


15-03 Toetsrooster + surveillancerooster TW 3 beschikbaar


15-03 M4: practicum scheikunde (NS2) SE


15-03 Thema-avond ouderraad


16-03 M2 H2 A2: The English Theatre Company


16-03 M3 H3 A3: Europadag (2)


16-03 OOP-overleg


16-03 Sectievergaderingen


17-03 18 t/m 24-mrt toetsvrije periode M4, H4/H5, A4/A5/A6


18-03 Atheneum-plusklassen 1-3: Kangoeroewedstrijd


18-03 SL-overleg


18-03 Brugklasavond


19-03 Brugklassen toetsvrij en 1e lesuur geen les


19-03 OB: Smashbaltoernooi


19-03 Ontbijt leerlingenraad en rector


19-03 Culturele Avond


22-03 Invoeren definitieve profiel- en vakkenpakketkeuze (leerlingen/decaan)


23-03 Vergadering Raad van Beheer


24-03 Toetsvrij M4, H4/H5, A4/A5/A6


25-03 Invoeren klassenprognoses op leerlingniveau (afdelingsleiders)


25-03 SL-overleg


29-03 Prognoses klassen- en groepsindeling gereed


30-03 M2 H2 A2 paasgroet Brinkhoven en Wendhorst


30-03 Leerlingen vrij


30-03 Ontwikkelmiddag (3)


30-03


31-03 TW3


01-04 TW3


01-04 2de, 3de en 4de uur paasvieringen


01-04 SL-overleg


02-04 Goede Vrijdag


02-04 Lenteschool


03-04 Lenteschool


05-04 Tweede Paasdag


06-04 TW3


06-04 Periode brugklassen glv: excursie


06-04 PMR-vergadering


06-04 Tussentijdse leerlingbespreking 1a, 1b, 1c,1d


07-04 TW3


07-04 M2: Bedrijven meeloopdag


07-04 Tussentijdse leerlingbespreking 1e, 1f, 1g, 1h


08-04 TW3


08-04 SL-overleg


08-04 Periode brugklassen glv: excursie (reservedatum)


08-04 H3 A3: excursie Kröller Müller


08-04 Ouderraad


09-04 TW3


13-04 Fotoshoot algemeen


13-04 A5: Reis Rome 13 t/m 16 april


13-04 ICT-workshop


13-04 MR-vergadering


14-04 Laatste dag aanmelding herkansingen (voor 11.00 uur)


14-04 M4 H5 A6 met tekenen: excursie Amsterdam


15-04 Vacatureruimte vaststellen en adverteren


15-04 SL-overleg


19-04 Start periode 4


19-04 Spreekavond


20-04 Herkansing SE 3


20-04 Lunch juniormentoren


20-04 H4 A5: Toelichting & uitdelen handleiding PWS


20-04 Afdelingsvergaderingen (na lesuur 7)


20-04 M2 H2 A2: Excursie Overloon (gs)


21-04 H3 A3: Excursie Amsterdam (gs, glv)


22-04 Project VRIJ brugklassen


22-04 SL-overleg


22-04 Project Vrij bovenbouwklassen (onder voorbehoud)


22-04 Surveillancerooster CSE 1 beschikbaar


23-04 Project VRIJ klas 1 en 2


23-04 M3: Excursie Amsterdam (gs, glv)


23-04 Opbouw gymzaal voor proefexamens


24-04 PV-activiteit


26-04 Proefexamens mavo/havo/atheneum


26-04 Controle eindcijfers SE


27-04 Koningsdag


28-04 Proefexamens mavo/havo/atheneum


28-04 Afsluiting examenklassen met bbq


29-04 Voorlopige jaartaakformulieren bekend


29-04 SL-overleg


29-04 Bijspijkerdag mavo/havo/atheneum


30-04 SE cijfers naar Inspectie


30-04 Bijspijkerdag mavo/havo/atheneum


03-05 Lenteschool


03-05


04-05 Lenteschool


14-05


17-05 CSE 1 Huiswerkvrij


17-05 H4: inleveren PO scheikunde


18-05 CSE 1


18-05 H3 A3: kick-off project Visit Heerde


18-05 Lunch juniormentoren


18-05 Commissie Identiteit


18-05 Vergadering Raad van Beheer


18-05 Urenverdeling naar secties


18-05 A5: inleveren PO scheikunde


19-05 CSE 1


19-05 H4: PO ecologieroute


20-05 CSE 1


20-05 SL-overleg


20-05 H4 A4 A5 Athenespelen


20-05 M3: excursie Kröller Müller


21-05 CSE 1


21-05 H4 A4 A5 Athenespelen


22-05 Lenteschool


24-05 Lenteschool


24-05 Tweede Pinksterdag


25-05 CSE 1


25-05 H3 A3: Voorlichting maatschappelijke stage


25-05 PMR-vergadering


25-05 Werkgroep Internationalisering (6)


25-05 Werkgroep Toetsbeleid (6)


26-05 CSE 1


26-05 Brugklas excursie


27-05 CSE 1


28-05 CSE 1


31-05 CSE 1


01-06 Leerlingen vrij


01-06 Studiemiddag schoolbreed


01-06 H4 A5: PWS-begeleider kiezen via website (sluiting 11-6)


02-06 Urenverdeling secties naar Bra (sectievz)


02-06 A4 A5: Excursie Keulen (Duits/CKV)


02-06 MR-vergadering


03-06 H4: practicum natuurkunde SE


03-06 Schoolleidersoverleg extern


03-06 H3 A3: veldwerkdag project Visit Heerde


04-06 Brugklassen atletiektoernooi


04-06 M2 H2 A2: excursie glv (periodiseringsklassen)


07-06 Brugklas excursie reservedag


08-06 Schema laatste weken beschikbaar


08-06 Leerlingen vrij (6e uur aansluitend)


08-06 Teamuitjes


10-06 M3 H3 A3: excursie glv (periodiseringsklassen)


10-06 SL-overleg


10-06 H4 A4: ak veldwerk hoogwatergeul Veessen


10-06 A5: practicum natuurkunde SE


11-06 Toetsrooster en surveillancerooster TW 4 beschikbaar


11-06 M3 H3 A3: excursie Ieper (bij inschrijving)


11-06 Reservedag brugklassen atletiektoernooi


14-06 H4 A5: Deze week introductiegesprek PWS-begeleider


15-06 A5: SE statistiek (wiskunde A en C)


16-06 Normen CE 1 mavo/havo/atheneum bekend: vaststellen geslaagden SL+AL+decanen+examensecretaris


16-06 Uitslagvergadering mavo met alle examendocenten


16-06 Uitslagvergadering havo met alle examendocenten


16-06 Uitslagvergadering vwo met alle examendocenten


16-06 Gesprekken met gezakte kandidaten mavo/havo/atheneum


16-06 Ontvangst geslaagden op school mavo/havo/atheneum


17-06 Kennismakingsmorgen nieuwe brugklasleerlingen


17-06 Ontbijt leerlingenraad en rector


17-06 Ouderavond nieuwe brugklasleerlingen laptoponderwijs


18-06 PV-activiteit


21-06 CSE 2


22-06 CSE 2


22-06 Toetsvrije periode alle klassen (22 t/m 28 juni)


22-06 PMR-vergadering


22-06 Vergadering Raad van Beheer


23-06 CSE 2


24-06 CSE 2


24-06 SL-overleg


24-06 H3 A3: eindpresentatie project Visit Heerde in het gemeentehuis


25-06 Boeken inleveren examenklassen


28-06 Leerlingen vrij


28-06 (Voor)uitloopdag TW3


28-06 Ontwikkelmiddag (4)


29-06 TW4 Afsluitende toetsweek alle klassen


29-06 MR-vergadering


30-06 TW4


01-07 TW4


01-07 SL-overleg


02-07 TW4


02-07 CE2 normen: vaststellen uitslag herexamens: SL+AL+decanen


05-07 TW4 Laatste toetsdag alle klassen


05-07 Jaarverslagvergadering RvB/(P)MR/OR (alleen vz)


06-07 H4 lesuur 1 t/m 3 en A5 lesuur 4 t/m 6: PWS werkmorgen


06-07 Extern overleg VIP-team


06-07 Afsluiting brugklasprofielen


06-07 Inhaalmoment 1 gemiste toetsen toetsweek


06-07 Afscheidsmiddag/-avond (eventuele) pensionado's


07-07 Cijfers inleveren periode 4


07-07 Inhaalmoment 2 gemiste toetsen toetsweek


07-07 Diploma-uitreiking


08-07 Laatste lesdag (25-minuten lessen)


08-07 SL-overleg


08-07 Inhaalmoment 3 gemiste toetsen toetsweek


09-07 Recreadag: OB ochtend, BB middag


12-07 Boeken inleveren


12-07 Rapportvergaderdag


13-07 H4 A4 A5 Herkansingen SE


13-07 Rapportvergaderdag


13-07 Andere leerlingen hele dag vrij


14-07 Leerlingen hele dag vrij


14-07 Sectievergaderingen (urenverdeling definitief maken)


15-07 Sluiting cursus en rapport ophalen


15-07 Spreekavond AL+mentoren i.v.m. revisie


16-07 Leerlingen hele dag vrij


16-07 Revisievergadering


16-07 Personeelsvergadering met afscheid vertrekkende collega's en afsluiting schooljaar