calendarview

28-02 Einde Voorjaarsvakantie


02-03 Huiswerkvrij


02-03 M4, H5, A6: Controle handelingsdelen


02-03 H4: start PO scheikunde


03-03 Leerlingen vrij na 13.05, les 6 aansluitend


03-03 Ouderavond M2 decanaat


04-03 H5: wiskundedag (wiskunde B)


05-03 M3, H3 en A3: Europadag (1)


05-03 H4, A5: ak stadsexcursie Zwolle


06-03 M3, H3 en A3: Europadag (1) vervolg


09-03 A2b: hele week Cambridge


09-03 A6: Wiskundedag (wiskunde B)


11-03 Biddag


12-03 H5, A6 met Frans (i.s.m. CKV): reis Parijs


12-03 Spreekavond H3 en A3 profielkeuze


12-03 A4, A5: Rector's League UvU


13-03 H5, A6 met Frans (i.s.m CKV): reis Parijs


13-03 BB: Volleybaltoernooi


16-03 Thema-avond ouderraad


16-03 M4: practicum scheikunde (NS2) SE


16-03 M2, H2, A2: The English Shakespeare Company


17-03 M3, H3 en A3: Europadag (2)


18-03 A5 Frans DELF: examens DELF


18-03 18 t/m 24-mrt toetsvrije periode M4, H4/H5, A4/A5/A6


19-03 Atheneum-plusklassen 1-3: Kangoeroewedstrijd


19-03 Brugklasavond


19-03 MR-vergadering


20-03 Brugklassen toetsvrij en 1e lesuur geen les


20-03 H5 A6 Stralingspracticum


24-03 Leerlingen vrij na 13.05, les 6 aansluitend


25-03 TW3


26-03 TW3


27-03 TW3


30-03 TW3


31-03 TW3


01-04 TW3


01-04 Fotoshoot algemeen


02-04 Uitloopdag TW3


02-04 Periode brugklassen glv: excursie


07-04 Ontbijt leerlingenraad en rector


07-04 Periode brugklassen glv: excursie


07-04 M2, H2, A2: Paasgroet Brinkhoven en Wendhorst


07-04 Tussentijdse leerlingbespreking 1d, 1e, 1f


08-04 Tussentijdse leerlingbespreking 1a, 1b, 1c


08-04 M2: Bedrijven meeloopdag


08-04 H5, A6 met tekenen: excursie Amsterdam


08-04 Laatste dag aanmelding herkansingen (voor 11.00 uur)


09-04 Paasvieringen: 2e, 3e en 4e uur


09-04 Ouderraad


10-04 Goede Vrijdag


13-04 Tweede Paasdag


14-04 Herkansing SE 3


14-04 MR-vergadering


15-04 15 t/m 17 april projectdagen 75 jaar Vrijheid klas 1 t/m 6


15-04 M2, H,2 A2: Excursie Overloon (gs)


16-04 Project Vrij klas 1 t/m 6


16-04 H3, A3: Excursie Amsterdam (gs, glv)


17-04 Project Vrij klas 1 t/m 6


17-04 M3: Excursie Amsterdam (gs, glv)


20-04 Start periode 4


20-04 Spreekavond


21-04 Proefexamens mavo/havo/atheneum


21-04 H4, A5: Toelichting & uitdelen handleiding PWS


22-04 Proefexamens mavo/havo/atheneum


22-04 Afsluiting examenklassen met bbq


23-04 Bijspijkerdag mavo/havo/atheneum


24-04 Lenteschool


24-04 Meivakantie


05-05 Einde Meikvakantie


06-05 Huiswerkvrij


06-05 Bijspijkerdag mavo/havo/atheneum


07-05 CSE 1


08-05 CSE 1


11-05 CSE 1


11-05 H4: inleveren PO scheikunde


12-05 CSE 1


12-05 H3, A3: Kick-off project Visit Heerde


12-05 M3: excursie Kröller Müller


12-05 Vergadering Raad van Beheer


13-05 CSE 1


13-05 H4: PO ecologieroute


14-05 CSE 1


14-05 H4 A4 A5 Athenespelen


15-05 CSE 1


15-05 H4, A4, A5 Athenespelen


18-05 CSE 1


19-05 CSE 1


20-05 CSE 1


21-05 Hemelvaartsdag


22-05 Vrij


22-05 Lenteschool


23-05 Lenteschool


25-05 Toetsvrij


26-05 Leerlingen vrij na 13.05, les 6 aansluitend


26-05 MR-vergadering


27-05 Brugklas excursie


28-05 H3, A3: Voorlichting maatschappelijke stage


01-06 Tweede Pinksterdag


02-06 Toetsvrij


02-06 H4, A5: PWS-begeleider kiezen via website (sluiting 11-6)


03-06 Urenverdeling secties naar Bra (sectievz)


03-06 A4, A5: Excursie Keulen (Duits/CKV)


04-06 H4: practicum natuurkunde SE


04-06 H3, A3: veldwerkdag project Visit Heerde


05-06 Brugklassen atletiektoernooi


05-06 M3, H3: excursie Ieper (bij inschrijving)


05-06 M2, H2, A2: excursie glv (periodiseringsklassen)


08-06 Brugklas excursie reservedag


09-06 Schema laatste weken beschikbaar


10-06 Gesprekken met gezakte kandidaten mavo/havo/atheneum


10-06 Ontvangst geslaagden op school mavo/havo/atheneum


10-06 Lenteschool


11-06 Lenteschool


11-06 M3, H3, A3: excursie glv (periodiseringsklassen)


11-06 H4, A4: ak veldwerk hoogwatergeul Veessen


11-06 A5: practicum natuurkunde SE


12-06 Reservedag brugklassen atletiektoernooi


15-06 CSE 2


15-06 H4, A5: Deze week introductiegesprek PWS-begeleider


16-06 CSE 2


16-06 A5: SE statistiek (wiskunde A en C)


17-06 CSE 2


18-06 CSE 2


19-06 Ontbijt leerlingenraad en rector


19-06 Boeken inleveren examenklassen


23-06 Toetsvrije periode alle klassen (23 t/m 29 juni)


23-06 Vergadering Raad van Beheer


24-06 Kennismakingsmorgen nieuwe brugklasleerlingen


24-06 Ouderavond over laptops voor nieuwe brugklasouders


25-06 H3 A3: eindpresentatie project Visit Heerde in het gemeentehuis


29-06 Leerlingen vrij na 13.05, les 6 aansluitend


29-06 (Voor)uitloopdag TW3


30-06 TW4 Afsluitende toetsweek alle klassen


01-07 TW4


01-07 Diploma-uitreiking


02-07 TW4


03-07 TW4


06-07 TW4 Laatste toetsdag alle klassen


07-07 H4 lesuur 1 t/m 3 en A5 lesuur 4 t/m 6: PWS werkmorgen


07-07 Afsluiting brugklasprofielen


07-07 Inhaalmoment 1: gemiste toetsen toetsweek


08-07 Inhaalmoment 2: gemiste toetsen toetsweek


08-07 MR-vergadering


09-07 Laatste lesdag (25-minuten lessen)


09-07 Inhaalmoment 3: gemiste toetsen toetsweek


10-07 Recreadag: OB ochtend, BB middag


13-07 Boeken inleveren


14-07 H4, A4, A5: herkansingen SE


14-07 Andere leerlingen hele dag vrij


15-07 Leerlingen hele dag vrij


16-07 Sluiting cursus en rapport ophalen


17-07 Leerlingen hele dag vrij


20-07 Zomervakantie


28-08 Einde Zomervakantie


28-08