calendarview

09-03 AFGELAST! Lunch juniormentoren


09-03 Online ouderavond M3 decanaat


10-03 Biddag


10-03 Schoolleidersoverleg extern


10-03 A5 Frans DELF: examens DELF


11-03 AFGELAST! H5 A6 met Frans (i.s.m. tekenen/CKV): reis Parijs


11-03 AFGELAST! A4 A5 Rector's League UvU


11-03 Online spreekavond H3 en A3 profielkeuze


12-03 AFGELAST! BB: Volleybaltoernooi


15-03 Toetsrooster + surveillancerooster TW 3 beschikbaar


15-03 Online thema-avond ouderraad


15-03 M4: practicum scheikunde (NS2) SE


16-03 AFGELAST! M2 H2 A2: The English Theatre Company


16-03 AFGELAST! M3 H3 A3: Europadag (2)


16-03 OOP-overleg


16-03 Sectievergaderingen


17-03 18 t/m 24-mrt toetsvrije periode M4, H4/H5, A4/A5/A6


18-03 AFGELAST! Atheneum-plusklassen 1-3: Kangoeroewedstrijd


18-03 SL-overleg


18-03 AFGELAST! Brugklasavond


19-03 AFGELAST! OB: Smashbaltoernooi


19-03 Ontbijt leerlingenraad en rector


19-03 AFGELAST! Culturele Avond


22-03 Invoeren definitieve profiel- en vakkenpakketkeuze (leerlingen/decaan)


23-03 Vergadering Raad van Beheer


24-03 Toetsvrij M4, H4/H5, A4/A5/A6


25-03 Invoeren klassenprognoses op leerlingniveau (afdelingsleiders)


25-03 SL-overleg


29-03 Prognoses klassen- en groepsindeling gereed


30-03 Paasviering 4e lesuur voor alle klassen


30-03 Leerlingen vrij


30-03 Ontwikkelmiddag (3)


31-03 TW3


01-04 TW3


01-04 SL-overleg


02-04 Goede Vrijdag


02-04 Lenteschool


03-04 Lenteschool


05-04 Tweede Paasdag


06-04 TW3


06-04 Periode brugklassen glv: excursie


06-04 PMR-vergadering


06-04 Tussentijdse leerlingbespreking 1a, 1b, 1c,1d


07-04 TW3


07-04 M2: Bedrijven meeloopdag


07-04 Tussentijdse leerlingbespreking 1e, 1f, 1g, 1h


08-04 TW3


08-04 SL-overleg


08-04 Periode brugklassen glv: excursie (reservedatum)


08-04 H3 A3: excursie Kröller Müller


08-04 Ouderraad


09-04 TW3


13-04 Fotoshoot algemeen


13-04 A5: Reis Rome 13 t/m 16 april


13-04 ICT-workshop


13-04 MR-vergadering


14-04 Laatste dag aanmelding herkansingen (voor 11.00 uur)


14-04 M4 H5 A6 met tekenen: excursie Amsterdam


15-04 Vacatureruimte vaststellen en adverteren


15-04 SL-overleg


19-04 Start periode 4


19-04 Spreekavond


20-04 Herkansing SE 3


20-04 Lunch juniormentoren


20-04 H4 A5: Toelichting & uitdelen handleiding PWS


20-04 Afdelingsvergaderingen (na lesuur 7)


20-04 M2 H2 A2: Excursie Overloon (gs)


21-04 H3 A3: Excursie Amsterdam (gs, glv)


22-04 Project VRIJ brugklassen


22-04 SL-overleg


22-04 Project Vrij bovenbouwklassen (onder voorbehoud)


22-04 Surveillancerooster CSE 1 beschikbaar


23-04 Project VRIJ klas 1 en 2


23-04 M3: Excursie Amsterdam (gs, glv)


23-04 Opbouw gymzaal voor proefexamens


24-04 PV-activiteit


26-04 Proefexamens mavo/havo/atheneum


26-04 Controle eindcijfers SE


27-04 Koningsdag


28-04 Proefexamens mavo/havo/atheneum


28-04 Afsluiting examenklassen met bbq


29-04 Voorlopige jaartaakformulieren bekend


29-04 SL-overleg


29-04 Bijspijkerdag mavo/havo/atheneum


30-04 SE cijfers naar Inspectie


30-04 Bijspijkerdag mavo/havo/atheneum


03-05 Lenteschool


03-05


04-05 Lenteschool


14-05


17-05 CSE 1 Huiswerkvrij


17-05 H4: inleveren PO scheikunde


18-05 CSE 1


18-05 H3 A3: kick-off project Visit Heerde


18-05 Lunch juniormentoren


18-05 Commissie Identiteit


18-05 Vergadering Raad van Beheer


18-05 Urenverdeling naar secties


18-05 A5: inleveren PO scheikunde


19-05 CSE 1


19-05 H4: PO ecologieroute


20-05 CSE 1


20-05 SL-overleg


20-05 H4 A4 A5 Athenespelen


20-05 M3: excursie Kröller Müller


21-05 CSE 1


21-05 H4 A4 A5 Athenespelen


22-05 Lenteschool


24-05 Lenteschool


24-05 Tweede Pinksterdag


25-05 CSE 1


25-05 H3 A3: Voorlichting maatschappelijke stage


25-05 PMR-vergadering


25-05 Werkgroep Internationalisering (6)


25-05 Werkgroep Toetsbeleid (6)


26-05 CSE 1


26-05 Brugklas excursie


27-05 CSE 1


28-05 CSE 1


31-05 CSE 1


01-06 Leerlingen vrij


01-06 Studiemiddag schoolbreed


01-06 H4 A5: PWS-begeleider kiezen via website (sluiting 11-6)


02-06 Urenverdeling secties naar Bra (sectievz)


02-06 A4 A5: Excursie Keulen (Duits/CKV)


02-06 MR-vergadering


03-06 H4: practicum natuurkunde SE


03-06 Schoolleidersoverleg extern


03-06 H3 A3: veldwerkdag project Visit Heerde


04-06 Brugklassen atletiektoernooi


04-06 M2 H2 A2: excursie glv (periodiseringsklassen)


07-06 Brugklas excursie reservedag


08-06 Schema laatste weken beschikbaar


08-06 Leerlingen vrij (6e uur aansluitend)


08-06 Teamuitjes


10-06 M3 H3 A3: excursie glv (periodiseringsklassen)


10-06 SL-overleg


10-06 H4 A4: ak veldwerk hoogwatergeul Veessen


10-06 A5: practicum natuurkunde SE


11-06 Toetsrooster en surveillancerooster TW 4 beschikbaar


11-06 M3 H3 A3: excursie Ieper (bij inschrijving)


11-06 Reservedag brugklassen atletiektoernooi


14-06 H4 A5: Deze week introductiegesprek PWS-begeleider


15-06 A5: SE statistiek (wiskunde A en C)


16-06 Normen CE 1 mavo/havo/atheneum bekend: vaststellen geslaagden SL+AL+decanen+examensecretaris


16-06 Uitslagvergadering mavo met alle examendocenten


16-06 Uitslagvergadering havo met alle examendocenten


16-06 Uitslagvergadering vwo met alle examendocenten


16-06 Gesprekken met gezakte kandidaten mavo/havo/atheneum


16-06 Ontvangst geslaagden op school mavo/havo/atheneum


17-06 Kennismakingsmorgen nieuwe brugklasleerlingen


17-06 Ontbijt leerlingenraad en rector


17-06 Ouderavond nieuwe brugklasleerlingen laptoponderwijs


18-06 PV-activiteit


21-06 CSE 2


22-06 CSE 2


22-06 Toetsvrije periode alle klassen (22 t/m 28 juni)


22-06 PMR-vergadering


22-06 Vergadering Raad van Beheer


23-06 CSE 2


24-06 CSE 2


24-06 SL-overleg


24-06 H3 A3: eindpresentatie project Visit Heerde in het gemeentehuis


25-06 Boeken inleveren examenklassen


28-06 Leerlingen vrij


28-06 (Voor)uitloopdag TW3


28-06 Ontwikkelmiddag (4)


29-06 TW4 Afsluitende toetsweek alle klassen


29-06 MR-vergadering


30-06 TW4


01-07 TW4


01-07 SL-overleg


02-07 TW4


02-07 CE2 normen: vaststellen uitslag herexamens: SL+AL+decanen


05-07 TW4 Laatste toetsdag alle klassen


05-07 Jaarverslagvergadering RvB/(P)MR/OR (alleen vz)


05-07 Start inschrijven herkansingen


06-07 Sluiting inschrijven herkansingen


06-07 H4 lesuur 1 t/m 3 en A5 lesuur 4 t/m 6: PWS werkmorgen


06-07 Extern overleg VIP-team


06-07 Afsluiting brugklasprofielen


06-07 Inhaalmoment 1 gemiste toetsen toetsweek


06-07 Afscheidsmiddag/-avond (eventuele) pensionado's


07-07 Cijfers inleveren periode 4


07-07 Inhaalmoment 2 gemiste toetsen toetsweek


07-07 Diploma-uitreiking


08-07 Laatste lesdag (25-minuten lessen)


08-07 SL-overleg


08-07 Inhaalmoment 3 gemiste toetsen toetsweek


08-07 8:00 uur Invoeren cijfers SE-toetsen


08-07 H4 A4 A5 Herkansingen SE


09-07 Recreadag: OB ochtend, BB middag


12-07 Boeken inleveren


12-07 Rapportvergaderdag


12-07 Uiterlijk invoeren cijfers herkansingen


13-07 Rapportvergaderdag


13-07 Andere leerlingen hele dag vrij


14-07 Leerlingen hele dag vrij


14-07 Sectievergaderingen (urenverdeling definitief maken)


15-07 Sluiting cursus en rapport ophalen


15-07 Spreekavond AL+mentoren i.v.m. revisie


16-07 Leerlingen hele dag vrij


16-07 Revisievergadering


16-07 Personeelsvergadering met afscheid vertrekkende collega's en afsluiting schooljaar