Noordgouw > Naar de Noordgouw > Aanmelding en toelating

   JOUW TALENT!

Leuk dat je je wilt aanmelden! Aanmelden voor de Noordgouw kan via de basisschool (1e leerjaar) of vanuit een andere school voor voortgezet onderwijs (hogere leerjaren). De basisscholen ontvangen elk jaar de aanmeldingsformulieren, maar rechtstreeks aanmelden is ook mogelijk. 

Laptoponderwijs

Lees hier meer over ons laptoponderwijs en de eisen die we stellen aan laptops.

Aanmeldingsformulier 

Deel 1 in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s)

Deel 2 in te vullen door de basisschool

Neem bij instroom van elders eerst even contact op met één van de afdelingsleiders

Aanmeldingsformulier instroom van elders