Noordgouw > Naar de Noordgouw > Aanmelding en toelating

   JOUW TALENT!

Aanmelden voor de Noordgouw kan via de basisschool (1e leerjaar) of vanuit een andere school voor voortgezet onderwijs (hogere leerjaren). De basisscholen ontvangen elk jaar de aanmeldingsformulieren, maar rechtstreeks aanmelden is ook mogelijk. 

Aanmeldingsformulier 

Deel 1 in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s)

Deel 2 in te vullen door de basisschool

 

Neem bij instroom van elders eerst even contact op met één van de afdelingsleiders

Aanmeldingsformulier instroom van elders