Noordgouw > Onderwijs > OLC

   JOUW TALENT!

In het Open Leercentrum is het rustig, want je mag er alleen maar fluisteren. Met je leerlingpasje kun je een plek reserveren en boeken, camera’s en camcorders lenen. Je vindt er computerwerkplekken, studieplekken, twee spreekkamers en een bibliotheek. Op de planken staan boeken uit de literatuurlijsten van de talen en een kleine collectie boeken voor de vakken biologie, geschiedenis, economie en organisatiemanagement. Woordenboeken zijn er ook, maar die worden niet uitgeleend. Je kunt ze in het OLC inzien. 

Uitleenvoorwaarden 
- Boeken uit het OLC leen je voor maximaal 3 weken
- Je krijgt een stempel met de inleverdatum
- Lever je boek op tijd in
- Heb je je boek niet op tijd uit? Kies online verlengen.
- Lever je je boek te laat in? De boete is €0,20 per dag. Alleen schooldagen tellen.