Noordgouw > Onderwijs > Onderwijsaanbod > Opleidingen

De brugklas
Leerlingen gaan vanuit de basisschool naar een brugklas mavo/kader, mavo/havo, havo/atheneum of naar de atheneum-plusklas. Aan het eind van het brugklasjaar moet duidelijk zijn welk onderwijstype het best bij de leerling past. De mavo/kaderklas duurt twee jaar en is bedoeld voor leerlingen van wie nog niet duidelijk is of ze mavo of beroepsgericht vmbo gaan volgen.

Mavo
De mavo is een vierjarige opleiding die een goede aansluiting biedt op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo, niveau 4) en de havo. Voor mavoleerlingen die door willen stromen naar de havo is een aangepast mavoprogramma ontwikkeld om een goede aansluiting op de havo te garanderen.

Bedrijfsstage mavo-3
In het voorjaar zijn leerlingen van mavo-3 een week uitgeroosterd voor stageactiviteiten. Twee dagen van die week zijn de leerlingen op school, waar dan veel aandacht wordt besteed aan de sector- en vakkenpakketkeuze. Oud-leerlingen en de grote MBO-scholen uit Zwolle spelen daarbij een belangrijke rol. De andere drie dagen zijn de leerlingen buiten school bij een bedrijf of instelling. De leerlingen moeten in principe zelf een stageadres vinden, maar de school heeft ook een groot bestand van instellingen en bedrijven die willen meewerken. Het is belangrijk dat leerlingen een plek zoeken die aansluit bij hun toekomstplannen, waardoor ze beter zicht krijgen op hun sector en eventueel toekomstige werkplek. Zo doen zij ervaringen op die wij ze op school niet kunnen bieden. De docenten bezoeken alle leerlingen op hun stageadres.

Havo
De havo duurt vijf jaar. Daarna kan de leerling verder studeren in het hoger beroepsonderwijs (hbo), of doorstromen naar het atheneum. Het onderwijs in de havo-afdeling is gebaseerd op twee pijlers: resultaten en vorming. We koppelen regelmatig de theorie aan de praktijk. In praktische opdrachten komen kennis en vaardigheden samen: je verdiept je, vaak samen met anderen, in een onderwerp en presenteert vervolgens jouw onderzoek en conclusies. 
We willen de leerling een positief kritische houding aanleren ten aanzien van maatschappelijke aangelegenheden: een mening vormen, kritisch zijn, maar ook mogelijke oplossingen aandragen. De mentor is in de havo-afdeling erg belangrijk. Hij/zij zal, waar dat nodig is, actief een bijdrage leveren aan een goede ontwikkeling van de leerling.

Atheneum

Het atheneum leidt in zes jaar op voor een vervolgstudie aan een universiteit. Het niveau is dienovereenkomstig. Een atheneumleerling is ambitieus, zelfstandig, heeft een ruime belangstelling en wil een intellectuele uitdaging. De leerlingen zitten in de bovenbouw niet meer alle uren in een vaste klas, maar zijn ingedeeld afhankelijk van de profielvakken die ze gekozen hebben.
Voor de goede leerlingen in de hoogste leerjaren bestaat de mogelijkheid tot het volgen van masterclasses op een universiteit. Ook doen de atheneumleerlingen mee aan de landelijke Olympiades voor o.a. wiskunde, natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde. De atheneumleerlingen krijgen excursies die aansluiten bij hun profiel.