Schoolgids

 

   JOUW TALENT!

Voorwoord Schoolgids


Christelijk College de Noordgouw is een scholengemeenschap in Heerde, op de Noordoost-Veluwe. De Noordgouw biedt mavo-, havo- en atheneumonderwijs. Er is op onze school ruimte voor verschil in beleving van het christelijk geloof en respect voor andere levensovertuigingen. Ons uitgangspunt is dat ieder mens uniek is en beschikt over gaven en talenten. 

Structuur, aandacht voor de individuele leerling, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs en levensbeschouwelijke, culturele, sportieve en technologische vorming zijn de hoofdthema's op onze school. 

We willen leerlingen helpen hun eigen mening te vormen, zodat zij aan de maatschappij van morgen deelnemen als kritische burgers. We bieden daarom veel verschillende activiteiten aan waarin dat wordt geoefend en geleerd.

We werken vanuit een vijftal kernwaarden: veilig, eerlijk, respect, aandacht en ambitie. Hoe we daar inhoud aan geven moet vooral herkenbaar zijn in de dagelijkse omgang met elkaar. Wij streven ernaar dat de leerling zich veilig en thuis voelt op onze school en in een goed pedagogisch-didactisch klimaat zijn/haar talenten ontdekt. We nodigen elke leerling uit om deel te nemen aan die ontdekkingsreis!


J.M. de Vries, rector-bestuurder