Noordgouw > Onderwijs > Zorg en begeleiding > Bijles

   JOUW TALENT!

Bijles nemen of geven
Wil je bijles nemen, dan kun je dit aangeven bij je mentor. Hij/zij bespreekt dit met de betreffende vakdocent en neemt vervolgens contact op met de bijlescoördinatoren meneer Wilbrink of mevrouw Nitrauw

Bijles vraag je aan als je moeite hebt of achterloopt met een bepaald vak. Van brugklas tot en met examenklas is dat mogelijk. Door bijles word je geholpen om weer goed mee te kunnen draaien met de klas en het vak. Wat je precies doet in je bijles overleg je samen met je bijlesgever. Opgeven voor bijles mag op elk moment in het jaar. Wacht niet te lang!

Bijlesgever

Aan een bijlesgever worden eisen gesteld, omdat het een echte (bij)baan betreft. Je moet goede cijfers hebben voor het betreffende vak (of vakken). Je moet voldoende tijd hebben om iemand elke week bijles te geven voor een langere periode. Je krijgt er een vergoeding voor. 

Kosten

Het is gebruikelijk dat er 1 op 1 bijles gegeven wordt. In voorkomende gevallen kan het ook zijn dat in twee-/drietallen bijles wordt gegeven. Een bijles duurt 45 minuten (één lesuur). In principe is er elke week bijles, bij voorkeur op een vast tijdstip dat door de bijlesgever en -nemer zelf gekozen wordt.

Privébijles (1 op 1): € 4 per 45 min.

Groepsbijles aan 2 personen: € 3 p.p. per 45 min.

Groepsbijles aan 3 personen: € 2,50 p.p. per 45 min.

Van mavo naar havo?

Leerlingen die de overgang maken van mavo 4 naar havo 4 krijgen extra aandacht. In periode 1 worden ex-mavo 4 leerlingen die in havo 4 zitten allemaal ondersteund met extra bijlessen Engels en Wiskunde. In periode 2 blijft deze ondersteuning gelden, maar dan alleen voor leerlingen in havo 4 die dit nodig hebben, zo nodig ook voor ex-havo 3 leerlingen. Vanaf periode 3 wordt extra ondersteuning geboden voor Engels en Wiskunde aan mavo 4 leerlingen die aangeven het volgende schooljaar de overstap naar de havo te willen maken.