Dyslexie- en dyscalculiebeleid

   JOUW TALENT!

Als docenten en/of zorgcoördinatoren vermoedens hebben van dyslexie en/of dyscalculie, kan een leerling hierop gescreend worden. De orthopedagoog voert indien nodig vervolgonderzoek uit. Leerlingen die al een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben worden waar nodig ondersteund. Wanneer leerlingen sociaal-emotioneel vastlopen, kan de orthopedagoog ingeschakeld worden op aanvraag van de zorgcoördinatoren. Dat kan noodzakelijk zijn om een verwijzing van een huisarts te krijgen voor verder onderzoek. 

In het document 'Dyslexiebeleid CC de Noordgouw'  en het Protocol dyscalculie CC de Noordgouw staat uitgebreide informatie over ons beleid op dit gebied. Het Protocol aangepast programma voor Frans of Duits voor leerlingen met een ernstige vorm van dyslexie geeft specifieke uitleg over onze aanpak bij deze vakken.