Leerlingondersteuning

   JOUW TALENT!

Onder leerlingbegeleiding vallen de introductie voor brugklassers, mentorbegeleiding en opvang door juniormentoren.

Introductie voor brugklassers
Voor de zomervakantie komen nieuwe brugklasleerlingen een ochtend op school om kennis te maken met de mentor, een paar docenten en hun nieuwe klasgenoten. Aan het begin van het schooljaar zijn er introductiedagen waarop de leerlingen via sport en (toneel)spel intensief met hun klasgenoten en mentor kennismaken. Ze bereiden dan een show voor waarvoor ook het gezin wordt uitgenodigd.

Mentor
De mentor heeft veel aandacht voor de sfeer in een klas en voor de individuele leerlingen. Als het nodig is neemt de mentor tijdig contact op met de ouders. Leerlingen en ouders kunnen te allen tijde contact opnemen met de mentor om vragen of problemen te bespreken.
Voor alle klassen geldt dat de mentor de eerste zorg voor de leerlingen heeft. De mentoren werken samen onder leiding van de afdelingsleider. Ook studie- en mentorlessen worden gegeven door de mentor. De lessen helpen bij de ontwikkeling van positief sociaal gedrag en een gezonde leefstijl en ze dragen bij aan een goede studiehouding. 

Juniormentor
De mentoren van de eerste klassen worden bijgestaan door leerlingen uit de bovenbouw (juniormentoren). Deze bovenbouwleerlingen helpen vooral in het begin van het jaar bij kleine problemen van aan hen toegewezen leerlingen en bespreken ze zo nodig met de mentor. Ook zijn ze bij allerlei brugklasactiviteiten aanwezig.