Noordgouw > Ouders > Gescheiden ouders

   JOUW TALENT!

U heeft recht op bepaalde informatie over uw kind, over hoe het gaat op school, het rapport of de informatie van de ouderavonden. De school moet u die informatie geven. Ook als u gescheiden bent of als u geen ouderlijk gezag meer heeft over uw kind.

Als beide ouders na echtscheiding met het gezag belast blijven, dan zullen zij door de school gelijkelijk worden behandeld. U mag dan beiden dezelfde informatie verwachten. Als er één ouder belast is met het ouderlijk gezag, dan heeft deze ouder de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke aangelegenheden die het kind betreffen. Als u geen wettelijk gezag over uw kind heeft en informatie over uw kind wilt, dan moet u zelf bij de afdelingsleider naar de informatie vragen. De afdelingsleider mag weigeren om u de informatie te geven. Dit mag hij echter alleen als hij dit in het belang vindt van uw kind. Ook hoeft de docent of afdelingsleider u niet meer informatie te geven dan aan de met het gezag belaste ouder is gedaan.