Ouderraad

   JOUW TALENT!

Uitgebreide informatie vindt u in onze folder 'inspraak en participatie'. 

Ouderraad
De gesprekken in de ouderraad gaan over schoolbrede onderwijskundige, organisatorische en vormende onderwerpen. De ouderraad bestaat uit maximaal 16 ouders, waarbij uit elke afdeling vier ouders deelnemen. De vergaderfrequentie is vier keer per jaar. Bij de vergadering is een directielid als gesprekspartner aanwezig. Ook wordt er gerapporteerd vanuit de medezeggenschapsraad en de verkeerscommissie. De ouderraad heeft een adviserende en initiërende rol. Voor alle ouders/verzorgers organiseert de ouderraad één keer per jaar een aansprekende thema-avond over een actueel school-gerelateerd onderwerp. Enkele ouders uit de ouderraad hebben zitting in de medezeggenschapsraad. 

Contact, aanmelding en informatie ouderraad(OR)

or@noordgouw.nl

Voorzitter OR: N. Lijkendijk

Secretaris OR: R. Koot