Ouderraad

   JOUW TALENT!

 

 

Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit maximaal zestien ouders waarbij uit elk niveau vier ouders deelnemen. Wij stellen ons graag aan u voor.

Wat doen wij

De OR heeft een actieve rol door de directie, gevraagd en ongevraagd, van advies te voorzien over onderwerpen die de school aangaan. Bijvoorbeeld hoe de school met coronarichtlijnen omgaat, digitaal onderwijs, de samenwerking tussen onderwijsinstellingen in de regio en diverse onderwerpen op het terrein van onderwijskunde, organisatie en vorming. 

Er zijn vier vergaderingen per jaar. Bij de vergadering is altijd een directielid aanwezig. Hierdoor is er een verbinding tussen school en de OR. 

Een aantal ouders van de OR zit ook in de Medezeggenschapsraad (MR). Hierdoor is de verbinding tussen OR en MR gewaarborgd.

Contact met ouders

Een keer per jaar organiseert de OR een aansprekende thema-avond voor ouders over een school gerelateerd onderwerp. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld digitaal pesten of groepsdruk op school. 

Heeft u een onderwerp of vraag die u wilt inbrengen? Wij komen graag met u in contact! 


Leden OR en contactgegevens

Helen Dekker

Ik ben moeder van één dochter. Zij is dit jaar begonnen op de Noordgouw en ze zit in klas 1A. Ik heb het voorzitterstokje overgenomen van Nico. Daarnaast neem ik ook zitting in de MR. Schroom niet om contact op te nemen!

M: helen1976@live.nl

 

 

André Montfrooij

Ik ben 46 jaar, getrouwd, woon in Wapenveld en ben vader van één zoon en twee dochters. Onze dochters zitten momenteel op de Noordgouw (2 mavo, en 5 vwo) en onze zoon is inmiddels geslaagd op de Noordgouw en bezig met zijn vervolgopleiding. In het dagelijks leven ben verantwoordelijk voor de verkoopactiviteiten bij Auto Palace waar ik Salesmanager ben. Ik zit sinds 2009 in de OR en de MR namens de ouderraad. De extra betrokkenheid bij school en iets kunnen bijdragen aan het onderwijs op 'onze' Noordgouw zijn voor mij de reden om in de OR te zitten.

M: amontfrooy@gmail.com


Marlies Boxum

Onze oudste dochter is dit jaar begonnen in de brugklas en dus is het mijn eerste jaar in de OR van de Noordgouw. Qua werk en opleiding ligt mijn achtergrond in de zorg en welzijn. Ik vind het waardevol om dit ook mee te nemen in mijn rol binnen de OR.

M: marliesboxum@gmail.com

 

Jacqueline Dekker

Ik ben 49 jaar, heb 2 kinderen en maak deel uit van de OR sinds 2016. Mijn oudste (meid) zit nu in 4 vwo Cambridge en de jongste (jongen) gaat komend seizoen naar de brugklas. Ik vind de OR belangrijk, omdat daar alle toekomstzaken ter sprake komen die richting geven aan de scholing van de kinderen. Te denken daarbij is de komende samenwerking en de inrichting van computergestuurd leren. Ook komen de huidige problematieken ter sprake, bijvoorbeeld hoe om te gaan met corona. Ik wil graag uit eerste hand geïnformeerd worden en inspraak hebben in de visie en richting van de Noordgouw en hoop de andere ouders daarin te vertegenwoordigen. Jullie kunnen mij hier altijd over mailen.

M: j.dekker432@upcmail.nl

Mirjanne Toorn

Mijn zoon zit in de tweede klas van de havo en mijn dochter komt waarschijnlijk volgend jaar hier op school. Ik zit nu voor het tweede schooljaar in de OR. Zelf vind ik het erg leuk om op deze manier wat meer betrokken te zijn bij de school, zodat ik wat meer op hoogte ben van wat er allemaal speelt en mag meedenken over schoolgerelateerde zaken.

M: mirjanne@hotmail.com

 

Reinolda Koot

Ik heb een dochter in vwo 5 en zit nu vier jaar in de OR. Langs deze weg draag ik graag mijn steentje bij. Ik vind de betrokkenheid van ouders belangrijk en de OR is daar een prima instrument voor.  

Ik ben werkzaam als export manager voor sloten en bouwbeslagprodukten en neem mijn ervaring mee voor allerhande zaken in de OR.

M: kootreinolda@hotmail.com

 

Siebren Buist

Ik ben de vader van Imke Harsta (zij zit in h4b) en maak sinds ongeveer één jaar deel uit van de ouderraad omdat ik het belangrijk vind om als ouder actief een bijdrage te leveren aan de school dat mijn kind onderwijs geeft. Gevraagd en ongevraagd advies vanuit de OR aan de leiding van de school kan de school/het gegeven onderwijs alleen maar beter maken. Goed voortgezet onderwijs in de eigen omgeving is een groot goed. Ik sta open voor suggesties, voel je vrij.

M: buist@kpnplanet.nl

 


Suzanne Goedhart

Met de start van mijn zoon op de Noordgouw ben ik lid geworden van de OR. Vanuit betrokkenheid bij de ontwikkeling die hij doormaakt van brugklasser tot straks jongvolwassene als interesse in de aanpak van school. Daar lever ik graag een actieve bijdrage aan. 

M: suzannegoedhart@gmail.com 

Herma Bonsink

Mijn naam is Herma Bonsink, getrouwd met Bram en moeder van Sem en Manuel. Sem zit op de Noordgouw in mavo 3. We wonen in Heerde en hebben een bedrijf Wood4 en zijn actief in het ontwerpen, produceren en leveren van badkamer(meubel)s. Verder werk ik als HR-adviseur bij BOGO Brandweeropleidingen in Hattem. 

 

 

 

 

 

 

 


Contact, aanmelding en informatie ouderraad(OR)

or@noordgouw.nl

Voorzitter OR: H. Dekker

Secretaris OR: R. Koot