Noordgouw > Ouders > Spreek-/Ouderavonden

   JOUW TALENT!

Spreek-  en informatiemiddagen/avonden voor ouder(s)/verzorger(s) in 2020/2021

U ontvangt voor de spreekavond een uitnodiging per e-mail. 

De data vindt u in de jaaragenda.