Noordgouw > Over ons > Klachten

   JOUW TALENT!

Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen komen voor en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard dat iemand een klacht wil indienen. Daarom is een klachtenregeling vastgesteld (download hier). Naast ouders en leerlingen kan een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap daarvan gebruik maken. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

De grondgedachte is dat beide partijen er eerst samen uit proberen te komen. De direct leidinggevende is in eerste instantie de persoon om te bemiddelen als dat niet lukt. Daarna kan een klacht bij de conrector en vervolgens bij de rector-bestuurder worden neergelegd. De vertrouwenspersoon helpt de klager om de juiste wegen te bewandelen en om het proces te bewaken. 

Vertrouwenspersoon

Bij een klacht over seksuele intimidatie, machtsmisbruik of mishandeling is de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt voor iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. De taak van de vertrouwenspersoon is om zo mogelijk door bemiddeling een goede oplossing te realiseren voor alle betrokkenen. Wanneer dat niet mogelijk blijkt te zijn gaat de vertrouwenspersoon na of de situatie aanleiding is tot het indienen van een klacht. Bij die procedure begeleidt de vertrouwenspersoon degene die de klacht indient. Contact met de vertrouwenspersoon, de heer H. van Dam, kan per mail via vertrouwenspersoon@noordgouw.nl of telefonisch via 06-53991169.