Noordgouw > Over ons > Organisatie en Organogram

   JOUW TALENT!

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs vormt het bevoegd gezag binnen Christelijk College de Noordgouw. 
De schoolleiding bestaat uit de rector-bestuurder, de conrector en de afdelingsleiders.