Noordgouw > Over ons > Raad van Beheer

  JOUW TALENT!

De ‘Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Heerde’ vormt het bevoegd gezag van Christelijk College de Noordgouw. De gezamenlijke leden van de Raad van Beheer vormen het ‘bestuur’ van de stichting. De Raad van Beheer (RvB) bestaat uit 1 uitvoerend bestuurder (rector/bestuurder) en toezichthouders. De toezichthouders hebben de wettelijke taak toezicht te houden op de onderwijsinstelling, waarbij o.a. de kwaliteit van het onderwijs, de financiën, het jaarverslag, de identiteit en de sfeer op school op de agenda staan. De RvB vergadert circa 6 keer per jaar. Daarnaast is er een meeloopdag voor de toezichthouders in februari en een verdiepingsdag in november. De RvB werkt volgens de Code Good Governance voor het voortgezet onderwijs (versie juni 2015) van de VO-Raad. 

Leden Raad van Beheer

  • M.G. Bouwman, voorzitter
  • D.L.W. Zielhuis, secretaris
  • J. van Dorp, penningmeester
  • P.C.D. Kloet
  • W. Hagedoorn
  • B. Veuger
  • J.M. de Vries, rector-bestuurder


Beloningsbeleid

De toezichthoudende leden van de Raad van Beheer doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

Contact

info@noordgouw.nl,  t.a.v. Raad van Beheer.

Documenten

Diverse documenten, waaronder het bestuursreglement, code Goed Onderwijsbestuur en Integriteitscode, vindt u op de downloadpagina onder 'Algemeen', 'Toezichthouden'. 

Ons laatste jaarverslag vindt u hieronder: 

Jaarverslag 2019