Noordgouw > Over ons > Regels en protocollen

   JOUW TALENT!

We hebben duidelijke afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan.
Deze afspraken zijn beschreven in de regels en protocollen van de school, die zijn te downloaden op de downloadpagina:

  • Klachtenregeling
  • Protocol 'de veilige school' (omvat het protocol cameratoezicht, veiligheidsregels, klachtenregistratie, incidentenregistratie, omgang medewerker-leerling, protocol inzet politie, protocol social media, pestprotocol en de procedure omgaan met verdriet)
  • Protocol genotsmiddelen
  • Verzuimprotocol
  • Schoolregels op een rij
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling