St. Vermogensbeheer

   JOUW TALENT!

Stichting Vermogensbeheer

RSIN: 850580717

Doelstelling 

De ‘Stichting Vermogensbeheer voor Christelijk Voortgezet Onderwijs’, opgericht op 18 mei 2011, is een ondersteunde stichting voor het voortgezet onderwijs in Heerde. Doelstelling van de stichting is het beheren, exploiteren en dienstbaar stellen van het private vermogen voor de st. voor CVO te Heerde en de daarmee verbonden activiteiten.

Invulling

De invulling vindt plaats door het beschikbaar stellen van gelden via projectaanvragen van CC de Noordgouw, gericht op activiteiten die niet in de reguliere bekostiging zijn voorzien en die de kwaliteit van het onderwijs versterken. Het bestuur heeft extra aandacht voor het stimuleren van het gebruik van eigentijdse hulpmiddelen tijdens de lessen (ICT) en voor onderwijskwaliteit versterkende activiteiten. Projecten dienen meetbare resultaten op te leveren. Goedgekeurde projecten worden voor 50% voorgeschoten. Indien de projectdoelstellingen worden behaald, wordt het restantbedrag uitgekeerd. Indien het project niet de projectdoelstelling behaald, blijft de bijdrage beperkt tot het voorschot van 50%.

Leden stichtingsbestuur

  • D.S. Strijbos, voorzitter
  • M. G. Bouwman, secretaris
  • R.H. van Deventer, penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

Contact

info@noordgouw.nl,  t.a.v. Stichting Vermogensbeheer

Postbus 178

8181 AD Heerde

0578 693411

 

Documenten

Beleidsplan

Jaarverslagen

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarrekeningen 

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017