calendarview

06-07 TW4 Laatste toetsdag alle klassen


07-07 H4 lesuur 1 t/m 3 en A5 lesuur 4 t/m 6: PWS werkmorgen


07-07 Afsluiting brugklasprofielen


07-07 Inhaalmoment 1: gemiste toetsen toetsweek


08-07 Inhaalmoment 2: gemiste toetsen toetsweek


08-07 MR-vergadering


09-07 Laatste lesdag (25-minuten lessen)


09-07 Inhaalmoment 3: gemiste toetsen toetsweek


10-07 Recreadag: OB ochtend, BB middag


13-07 Boeken inleveren


14-07 H4, A4, A5: herkansingen SE


14-07 Andere leerlingen hele dag vrij


15-07 Leerlingen hele dag vrij


16-07 Sluiting cursus en rapport ophalen


17-07 Leerlingen hele dag vrij


20-07 Zomervakantie


28-08 Einde Zomervakantie


28-08