calendarview

14-05


17-05 CSE 1 Huiswerkvrij


17-05 H4: inleveren PO scheikunde


18-05 CSE 1


18-05 H3 A3: kick-off project Visit Heerde


18-05 Lunch juniormentoren


18-05 Commissie Identiteit


18-05 Vergadering Raad van Beheer


18-05 Urenverdeling naar secties


18-05 A5: inleveren PO scheikunde


19-05 CSE 1


19-05 H4: PO ecologieroute


20-05 CSE 1


20-05 SL-overleg


20-05 H4 A4 A5 Athenespelen


20-05 M3: excursie Kröller Müller


21-05 CSE 1


21-05 H4 A4 A5 Athenespelen


22-05 Lenteschool


24-05 Lenteschool


24-05 Tweede Pinksterdag


25-05 CSE 1


25-05 H3 A3: Voorlichting maatschappelijke stage


25-05 PMR-vergadering


25-05 Werkgroep Internationalisering (6)


25-05 Werkgroep Toetsbeleid (6)


26-05 CSE 1


26-05 Brugklas excursie


27-05 CSE 1


28-05 CSE 1


31-05 CSE 1


01-06 Leerlingen vrij


01-06 Studiemiddag schoolbreed


01-06 H4 A5: PWS-begeleider kiezen via website (sluiting 11-6)


02-06 Urenverdeling secties naar Bra (sectievz)


02-06 A4 A5: Excursie Keulen (Duits/CKV)


02-06 MR-vergadering


03-06 H4: practicum natuurkunde SE


03-06 Schoolleidersoverleg extern


03-06 H3 A3: veldwerkdag project Visit Heerde


04-06 Brugklassen atletiektoernooi


04-06 M2 H2 A2: excursie glv (periodiseringsklassen)


07-06 Brugklas excursie reservedag


08-06 Schema laatste weken beschikbaar


08-06 Leerlingen vrij (6e uur aansluitend)


08-06 Teamuitjes


10-06 M3 H3 A3: excursie glv (periodiseringsklassen)


10-06 SL-overleg


10-06 H4 A4: ak veldwerk hoogwatergeul Veessen


10-06 A5: practicum natuurkunde SE


11-06 Toetsrooster en surveillancerooster TW 4 beschikbaar


11-06 M3 H3 A3: excursie Ieper (bij inschrijving)


11-06 Reservedag brugklassen atletiektoernooi


14-06 H4 A5: Deze week introductiegesprek PWS-begeleider


15-06 A5: SE statistiek (wiskunde A en C)


16-06 Normen CE 1 mavo/havo/atheneum bekend: vaststellen geslaagden SL+AL+decanen+examensecretaris


16-06 Uitslagvergadering mavo met alle examendocenten


16-06 Uitslagvergadering havo met alle examendocenten


16-06 Uitslagvergadering vwo met alle examendocenten


16-06 Gesprekken met gezakte kandidaten mavo/havo/atheneum


16-06 Ontvangst geslaagden op school mavo/havo/atheneum


17-06 Kennismakingsmorgen nieuwe brugklasleerlingen


17-06 Ontbijt leerlingenraad en rector


17-06 Ouderavond nieuwe brugklasleerlingen laptoponderwijs


18-06 PV-activiteit


21-06 CSE 2


22-06 CSE 2


22-06 Toetsvrije periode alle klassen (22 t/m 28 juni)


22-06 PMR-vergadering


22-06 Vergadering Raad van Beheer


23-06 CSE 2


24-06 CSE 2


24-06 SL-overleg


24-06 H3 A3: eindpresentatie project Visit Heerde in het gemeentehuis


25-06 Boeken inleveren examenklassen


28-06 Leerlingen vrij


28-06 (Voor)uitloopdag TW3


28-06 Ontwikkelmiddag (4)


29-06 TW4 Afsluitende toetsweek alle klassen


29-06 MR-vergadering


30-06 TW4


01-07 TW4


01-07 SL-overleg


02-07 TW4


02-07 CE2 normen: vaststellen uitslag herexamens: SL+AL+decanen


05-07 TW4 Laatste toetsdag alle klassen


05-07 Jaarverslagvergadering RvB/(P)MR/OR (alleen vz)


05-07 Start inschrijven herkansingen


06-07 Sluiting inschrijven herkansingen


06-07 H4 lesuur 1 t/m 3 en A5 lesuur 4 t/m 6: PWS werkmorgen


06-07 Extern overleg VIP-team


06-07 Afsluiting brugklasprofielen


06-07 Inhaalmoment 1 gemiste toetsen toetsweek


06-07 Afscheidsmiddag/-avond (eventuele) pensionado's


07-07 Cijfers inleveren periode 4


07-07 Inhaalmoment 2 gemiste toetsen toetsweek


07-07 Diploma-uitreiking


08-07 Laatste lesdag (25-minuten lessen)


08-07 SL-overleg


08-07 Inhaalmoment 3 gemiste toetsen toetsweek


08-07 8:00 uur Invoeren cijfers SE-toetsen


08-07 H4 A4 A5 Herkansingen SE


09-07 Recreadag: OB ochtend, BB middag


12-07 Boeken inleveren


12-07 Rapportvergaderdag


12-07 Uiterlijk invoeren cijfers herkansingen


13-07 Rapportvergaderdag


13-07 Andere leerlingen hele dag vrij


14-07 Leerlingen hele dag vrij


14-07 Sectievergaderingen (urenverdeling definitief maken)


15-07 Sluiting cursus en rapport ophalen


15-07 Spreekavond AL+mentoren i.v.m. revisie


16-07 Leerlingen hele dag vrij


16-07 Revisievergadering


16-07 Personeelsvergadering met afscheid vertrekkende collega's en afsluiting schooljaar