calendarview

12-12 M3 H3 A3 Excursie Duitsland


13-12 H3 profieldag N&T en N&G


13-12 Ouderavond mavo 4 voor overstappers naar havo 4


17-12 MR-vergadering


18-12 H5 A6 inleveren definitieve versie PWS


18-12 Afdelingsvergaderingen (na lesuur 7)


19-12 Generale repetitie kerstvieringen


20-12 3e en 5e uur kerstvieringen


21-12 3e en 5e uur kerstvieringen


24-12 Kerstvakantie t/m 4 jan 2019


07-01 Huiswerkvrij, eerste uur geen les


07-01 H4 start PO scheikunde


08-01 H4&A5: Rekentoets 3F (+herkansing H5&A6)


08-01 Lunch brugklasmentoren met hun juniormentoren


09-01 Toetsvrij M4, H4/H5, A4/A5/A6 9 t/m 15 jan.


09-01 M3 Rekentoets 2F (+ herkansing M4)


10-01 H5 practicum natuurkunde SE


14-01 M4 practicum natuurkunde (NS1) SE


15-01 Leerlingen vrij na 13:05, les 6 aansl., onderwijsstudiemiddag


16-01 Start Toetsweek 2 16 t/m 22 jan.


16-01 Open Avond


17-01 Eerste uur geen les (tenzij Toetsweek 2)


17-01 M2 H2 A2 excursie glv


22-01 A6 KLT Engels


23-01 Midwinter Survivalrun groep 7/8 + klas 2 Plusprofiel sport


23-01 H3 profieldag C&M


23-01 A6 Aardrijkskunde Olympiade


23-01 H5 KLT Engels


24-01 A5 A6 scheikunde Olympiade


24-01 M4 KLT Engels


24-01 H4 PO biologie


25-01 H5 A6 wintersportreis


25-01 Decanaat M4/oud-leerlingen


28-01 Start periode 3


28-01 Deze en volgende week eindgesprekken PWS


28-01 M4 practicum natuurkunde (NS1) SE


28-01 H5 A6 wintersportreis


29-01 A4 A5 wiskunde Olympiade


29-01 Ontbijt leerlingenraad en rector


29-01 Training juniormentoren


29-01 H3 Profieldag E&M


29-01 Ouderraad


30-01 A5 A6 biologie Olympiade


30-01 A3 H3 Taaldorp


30-01 M4 SE Stilleven


31-01 H5 SE Stilleven


31-01 H3 A3 AOB Compaztest (enkele leerlingen)


31-01 Feestavond A4


01-02 Laatste dag aanmelding herkansingen


01-02 Klas 1 CKV workshop


01-02 Basketbaltoernooi bovenbouw


01-02 A4 studievoorlichting WO Thorbecke Zwolle


01-02 Galafeest Atanatos


04-02 H5 A6 PWS eindgesprekken hele week


05-02 H3 A3 A5 Discoverytruck RUG


06-02 Herkansingen SE2


06-02 Ouderpanel


08-02 A4 studievoorlichting Zwolle


11-02 Bedrijfsstageweek M3


11-02 Thema-avond ouderraad


13-02 H5 SE statistiek wiskunde A


13-02 Taalstrijd basisscholen groep 7&8


14-02 M4 BTE werkbezoek De Fundatie Zwolle


14-02 H5 A6 PWS presentatieavond


15-02 Badmintontoernooi ob en bb


18-02 H4 inleveren PO scheikunde


19-02 M3 CKV-dag


19-02 Afdelingsvergaderingen (na lesuur 7)


19-02 Extra open avond groep 7 & 8


20-02 Spreekavond


22-02 Voorjaarsvakantie t/m 1 maart


04-03 Huiswerkvrij


04-03 M4 H5 A6 controle handelingsdelen


05-03 Vrij na 13:05, les 6 aansl., studiemiddag


05-03 Ouderavond M2 decanaat


06-03 M3 M4 herkansing rekentoets 2F


07-03 H5 A6 wiskunde B -dag


08-03 H4 H5 A5 A6 herkansing rekentoets 3F


11-03 A2b hele week Cambridge


11-03 M2 Talent 4U


11-03 H4 A5 ak stadsexcursie Zwolle


12-03 Lunch brugklasmentoren met hun juniormentoren


12-03 Ouderavond M3 decanaat


13-03 Biddag


13-03 A5 Frans DELF examens


14-03 H5 A6 met Frans: reis Parijs


14-03 M2 Talent 4U


14-03 Brugklasavond


15-03 H5 A6 met Frans: reis Parijs


15-03 Brugklassen toetsvrij en 1e uur geen les


15-03 Volleybaltoernooi bovenbouw


18-03 M4 practicum scheikunde (NS2) SE


18-03 M2 Talent 4U


19-03 Leerlingen vrij


20-03 toetsvrije periode t/m 26 mrt M4, H4/H5, A4/A5/A6


21-03 H4 CKV excursie


21-03 Kangoeroewedstrijd atheneum-plus 1 t/m 3


21-03 MR-vergadering


21-03 Spreekavond H3 en A3 profielkeuze


22-03 Smashbaltoernooi onderbouw


22-03 Culturele avond


25-03 M2 Talent 4U


26-03 Leerlingen vrij na 13.05, les 6 aansluitend


27-03 Toetsweek 3 27 mrt t/m 3 apr.


27-03 M2, H2, A2 The English Shakespeare Company


03-04 Contactmiddag basisschoolleerkrachten groep 8


03-04 Fotoshoot voor de schoolgids e.a.


04-04 A4 college carrousel Rijksuniversiteit Groningen


09-04 M2, H2, A2 Excursie Overloon (gs)


10-04 H5 A6 met tekenen: excursie Amsterdam


10-04 Laatste dag aanmelding herkansingen (voor 11 uur)


11-04 Project Vrij klas 1


11-04 H3 A3 excursie Amsterdam (gs, glv)


11-04 Ouderraad


12-04 Project Vrij klas 1 en 2


12-04 M3 Excursie Amsterdam (gs, glv)


15-04 Start periode 4


16-04 Herkansingen SE3


16-04 Ontbijt leerlingenraad en rector


16-04 Opbouw gymzaal voor proefexamens


16-04 Periode brugklassen glv excursie


16-04 Spreekavond


17-04 M2 bedrijven meeloopdag


17-04 MR-vergadering


18-04 2e, 3e en 4e uur paasvieringen


18-04 Periode brugklassen glv excursie


19-04 Goede Vrijdag (vrij)


22-04 Tweede Paasdag


23-04 Proefexamens mavo/havo/atheneum


23-04 Afdelingsvergaderingen (na lesuur 7)


23-04 H4 A5 toelichting en uitdelen handleiding PWS


24-04 Proefexamens mavo/havo/atheneum 8:30&12:45


24-04 Afsluiting met examenklassen: bbq vanaf 15:30


25-04 Bijspijkerdag mavo/havo/atheneum


26-04 Meivakantie t/m di 7 mei (Lenteschool)


08-05 Huiswerkvrij


14-05 CSE 1


14-05 M3 excursie Kröller Müller


15-05 CSE 1


15-05 H4 PO Ecologieroute


16-05 CSE 1


16-05 H4 A4 A5 Athenespelen


17-05 CSE 1


17-05 H4 A4 A5 Athenespelen


20-05 CSE 1


21-05 CSE 1


21-05 Ouderpanel


22-05 CSE 1


23-05 H3 A3 voorlichting maatschappelijke stage


28-05 MR-vergadering


29-05 Brugklas excursie Burgers' Zoo Arnhem


29-05 Voor-examenklassen herkansing rekentoets 2F en 3F


30-05 Hemelvaartsdag


31-05 Vrij


03-06 Brugklas excursie reservedag


04-06 H4 A5 vanaf 16:00 PWS begeleider kiezen via website (sluit 11-6)


05-06 Kennismakingsmorgen nieuwe brugklasleerlingen


05-06 A4 A5 excursie Keulen/Münster (Duits/CKV)


06-06 H4 practicum natuurkunde SE


07-06 Brugklassen atletiektoernooi


07-06 M2 H2 A2 excursie glv


07-06 M3, H3 excursie Ieper (bij inschrijving)


10-06 Tweede Pinksterdag


11-06 Toetsvrij


11-06 Leerlingen vrij na 13:05, les 6 aansl., teamuitjes


12-06 Examenuitslag


12-06 Gesprekken met gezakte kandidaten mavo/havo/atheneum


12-06 Ontvangst geslaagden op school mavo/havo/atheneum


13-06 M3 H3 A3 excursie glv


13-06 H4 A4 ak veldwerk hoogwatergeul Veessen


13-06 A5 practicum natuurkunde SE


14-06 Reservedag brugklassen atletiektoernooi


17-06 CSE 2


17-06 H4 A5 deze week introductiegesprek met PWS-begeleider


17-06 M3 practicumdag nask


18-06 CSE 2


18-06 A5 SE statistiek (wisk A en C)


19-06 CSE2


20-06 CSE2


21-06 Boeken inleveren examenklassen


21-06 Ontbijt leerlingenraad en rector


21-06 Toetsvrije periode t/m 27 juni alle klassen


27-06 Leerlingen vrij na 13:05, les 6 aansluitend, studiemiddag


28-06 Uitslag herexamens


28-06 Afsluitende toetsweek alle klassen t/m 4 juli


03-07 Diploma-uitreiking


04-07 Presentatieavond plusklassen ath 1, 2 en 3


05-07 Inhaalmoment 1 gemiste toetsen toetsweek


08-07 H4 lesuur 1 t/m 3 en A5 lesuur 4 t/m 6: PWS werkmorgen


08-07 Jaarverslagvergadering RvB/MR/OR


08-07 Inhaalmoment 2 gemiste toetsen toetsweek


09-07 Afsluiting brugklas-plusprofielen


09-07 Inhaalmoment 3 gemiste toetsen toetsweek


09-07 MR-vergadering


10-07 Laatste lesdag 25-minuten lessen


11-07 Recreadag: OB ochtend, BB middag


12-07 Lleerlingen hele dag vrij (school gesloten)


15-07 Boeken inleveren, verder vrij


15-07 H4 A4 A5 Herkansingen SE


16-07 Leerlingen hele dag vrij


17-07 Leerlingen hele dag vrij


18-07 Sluiting cursus en rapport ophalen


18-07 Spreekavond AL+mentoren i.v.m. revisie


19-07 Leerlingen hele dag vrij


22-07 Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus