downloads

Algemeen

Algemeen
Gedragscode schoolkosten.pdf
Handleiding leerlingpas opwaarderen via website.pdf
Huishoudelijk Reglement Ouderraad CC de Noordgouw getekend.pdf
Identiteitsprofiel CC de Noordgouw.pdf
Jaarplanning 2018-2019.pdf
Lessentabel CC de Noordgouw 2018-2019.pdf
Mavo 2 keuze vakkenpakket.pptx
OV informatie Syntus naar Heerde.pdf
Schoolgids 2018-2019 voor website.pdf
Schoolkosten 2018-2019.pdf
Schoolplan 2017-2021.pdf

Aanmeldingsformulieren
Aanmelding vanaf andere VO school.pdf
Invullen door basisschool- Deel 2-aanmeldingsformulier brugklas 1819-01.pdf
Invullen door ouders-Deel 1-aanmeldingsformulier brugklas 1819-01.pdf

Acties

Brochures & folders
Atheneum-plus met Cambridge Engels 1718.pdf
Inspraak en participatie 20182019 web.pdf
Juniorcollege groep 7 en 8 1819-webversie.pdf
Passend onderwijs folder.pdf
Plusprofielen 1718.pdf
Puberhersenen brochure Hersenstichting.pdf
Schoolgids 2018-2019 voor website.pdf
Studietips brugklasleerlingen.pdf

Regels en protocollen
Gezondeschoolbeleid.pdf
Informatie- en privacybeleid 2018.pdf
Klachtenregeling CC de Noordgouw.pdf
Leerlingenstatuut 2018 2019.pdf
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2017.pdf
Protocol Cameratoezicht 2018.pdf
Protocol dyscalculie 2018.pdf
Protocol genotmiddelen.pdf
Protocol Veilige School met aanvullende protocollen.pdf
Schoolregels 2018-2019.pdf
Verzuimprotocol.pdf

Toezichthouden
2013 jaarrekening St Vermogensbeheer.pdf
2014 jaarrekening St Vermogensbeheer.pdf
2015 jaarrekening St Vermogensbeheer.pdf
2016 Jaarrekening St Vermogensbeheer.pdf
Beleidsplan Stichting Vermogensbeheer voor Christelijk Voortgezet Onderwijs.pdf
Bestuursreglement CC de Noordgouw 2016 versie 2.1.pdf
CodeGoedOnderwijsbestuur2015.pdf
Integriteitscode 2016.pdf
Jaarrekening 2016.pdf
Jaarrekening 2017.pdf
jaarverslag 2012 klein.pdf
jaarverslag 2013 klein.pdf
jaarverslag 2014 klein.pdf
jaarverslag 2015 klein.pdf
jaarverslag 2016 klein.pdf
Jaarverslag 2016 layout.pdf
jaarverslag 2017 webversie.pdf
Jaarverslag bestuur 2016.pdf
Jaarverslag bestuur 2017.pdf
Kader voor toezicht houden besturen en leidinggeven 2.0.pdf
Klokkenluidersregeling 2.0.pdf
Profielschets intern toezichthouders de Noordgouw 2.0.pdf
Stichting Vermogensbeheer jaarrekening 2013.pdf
Stichting Vermogensbeheer jaarrekening 2014.pdf
Stichting Vermogensbeheer jaarrekening 2015.pdf
Stichting Vermogensbeheer jaarrekening 2016.pdf
Stichting Vermogensbeheer jaarrekening 2017.pdf
Strategisch Beleidsplan 2015-2019.pdf
Treasury Statuut CC de Noordgouw versie 2017 def.pdf
Verbonden partijen en WNT-verantwoording 2017.pdf

Zorg
Dyscalculieprotocol CC de Noordgouw.pdf
dyslexiebeleid 2018.pdf
Protocol aangepast programma voor Frans of Duits voor leerlingen met een ernstige vorm van dyslexie.pdf
SchoolOndersteuningsProfiel 20182019.pdf