downloads

Algemeen

Algemeen
De Noordgouw presentatie informatie avond 26 juni 2019.pdf
Gedragscode schoolkosten.pdf
Handleiding leerlingpas opwaarderen via website.pdf
Huishoudelijk Reglement Ouderraad CC de Noordgouw getekend.pdf
Identiteitsprofiel CC de Noordgouw.pdf
Inspectierapport CC de Noordgouw 2019.pdf
Jaarplanning 2019-2020.pdf
Jaarplanning 2020-2021.pdf
Laptopeisen en aanbevelingen 2020-2021.pdf
Lessentabel CC de Noordgouw 2019-2020.pdf
Mavo 2 keuze vakkenpakket.pptx
Ouderavond A2 en A3 18-09-2019.pdf
OV informatie Syntus naar Heerde.pdf
Schoolgids 2019-2020.pdf
Schoolkosten 2019-2020.pdf
Schoolkosten 2020-2021.pdf
Schoolplan 2017-2021.pdf
Vakantierooster 2019-2020.pdf
Vakantierooster 2020-2021.pdf
Voorlichting mavo 3 keuze vakkenpakket.pdf

Corona
Coronabrief 1 voor ouders en leerlingen, 3 maart 2020.pdf
Coronabrief 10 voor ouders en leerlingen, 20 mei 2020.pdf
Coronabrief 11 voor ouders en leerlingen, 27 mei 2020.pdf
Coronabrief 2 voor ouders en leerlingen, 12 maart 2020.pdf
Coronabrief 3 voor ouders en leerlingen, 13 maart 2020.pdf
Coronabrief 4 voor ouders en leerlingen, 15 maart 2020.pdf
Coronabrief 5 voor ouders leerlingen en medewerkers, 17 maart 2020.pdf
Coronabrief 6 voor examenleerlingen, 19032020.pdf
Coronabrief 7 voor leerlingen Centraal Examen, 24032020.pdf
Coronabrief 8 voor leerlingen schoolexamens, 27 maart 2020.pdf
Coronabrief 9 voor ouders en leerlingen - meivakantie en voortgang, 23 april 2020.pdf

Aanmeldingsformulieren
Aanmeldingsformulier brugklas 2020-2021 (deel 2).pdf
Aanmeldingsformulier brugklas 2020-2021.pdf
Bijlage basisschool speciale onderwijsbehoeften dig invulbaar.pdf
Noordgouw-aanmeldingsformulier instroom van andere scholen.pdf

Acties

Brochures & folders
Atheneum+ met Cambridge Engels 2019-2020.pdf
Flyer Open Avond 22 januari 2020 .pdf
Folder inspraak participatie 2019-2020.pdf
Folder Junior College groep 7 en 8, 2020-2021.pdf
Noordgouw Magazine nr. 1.pdf
Passend onderwijs folder.pdf
Plusprofielenfolder 2019-2020.pdf
Puberhersenen brochure Hersenstichting.pdf
Schoolgids 2019-2020.pdf
Studietips brugklasleerlingen.pdf

Regels en protocollen
Gezondeschoolbeleid.pdf
Informatie- en privacybeleid 2018.pdf
Leerlingenstatuut 2019 2020.pdf
Leerlingenstatuut 2020-2021.pdf
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling november 2018.pdf
Protocol Cameratoezicht 2018.pdf
Protocol hacken.pdf
Protocol Veilige School met aanvullende protocollen.pdf
Schoolregels 2019-2020.pdf
Verzuimprotocol.pdf

Toezichthouden
Bestuursreglement CC de Noordgouw 2016.pdf
CodeGoedOnderwijsbestuur2015.pdf
Infographic Strategisch Beleidsplan 2020-2024 - Noordgouw.pdf
Integriteitscode 2016.pdf
Jaarrekening 2016.pdf
Jaarrekening 2017.pdf
Jaarrekening 2018.pdf
Jaarverslag 2016.pdf
Jaarverslag 2017.pdf
Jaarverslag 2018.pdf
Jaarverslag 2019.pdf
Jaarverslag bestuur 2016.pdf
Jaarverslag bestuur 2017.pdf
Kader voor toezicht houden besturen en leidinggeven 2.0.pdf
Klachtenregeling.pdf
Klokkenluidersregeling.pdf
Profielschets intern toezichthouders de Noordgouw.pdf
Rooster van aftreden 2019.pdf
Strategisch Beleidsplan 2020-2024.pdf
Treasury Statuut CC de Noordgouw.pdf
Verbonden partijen en WNT-verantwoording 2017.pdf

Zorg
Dyscalculie protocol versie september 2019 definitief.pdf
Dyslexiebeleid CC de Noordgouw 2019-2020.pdf
Protocol aangepast programma voor Frans of Duits voor leerlingen met een ernstige vorm van dyslexie.pdf
SchoolOndersteuningsProfiel 2020-2021.pdf