downloads

Algemeen

Algemeen
De Noordgouw presentatie informatie avond 26 juni 2019.pdf
Gedragscode schoolkosten.pdf
Handleiding leerlingpas opwaarderen via website.pdf
Huishoudelijk Reglement Ouderraad CC de Noordgouw getekend.pdf
Identiteitsprofiel CC de Noordgouw.pdf
Inspectierapport CC de Noordgouw 2019.pdf
Jaarplanning 2019-2020.pdf
Laptopeisen en aanbevelingen.pdf
Lessentabel Noordgouw Heerde.pdf
Mavo 2 keuze vakkenpakket.pptx
Ouderavond A2 en A3 18-09-2019.pdf
OV informatie Syntus naar Heerde.pdf
Schoolgids 2019-2020.pdf
Schoolkosten 2018-2019.pdf
Schoolkosten 2019-2020.pdf
Schoolplan 2017-2021.pdf
Vakantierooster 2019-2020.pdf
Voorlichting mavo 3 keuze vakkenpakket.pdf

Aanmeldingsformulieren
Bijlage basisschool speciale onderwijsbehoeften dig invulbaar.pdf
Noordgouw-aanmeldingsformulier instroom van andere scholen.pdf
Noordgouw-voor ouders-Deel 1-aanmeldingsformulier brugklas 1920.pdf
Noordgouw-voor school- Deel 2-aanmeldingsformulier brugklas 1920.pdf

Acties

Brochures & folders
A5 folder Juniorcollege groep 7 en 8 2019 (voor online).pdf
Atheneum-plus met Cambridge Engels 20182019.pdf
Folder inspraak participatie 2019-2020.pdf
Passend onderwijs folder.pdf
Plusprofielen in de brugklas 20182019.pdf
Plusprofielenfolder 2019-2020.pdf
Puberhersenen brochure Hersenstichting.pdf
Schoolgids 2019-2020.pdf
Studietips brugklasleerlingen.pdf

Regels en protocollen
Gezondeschoolbeleid.pdf
Informatie- en privacybeleid 2018.pdf
Klachtenregeling CC de Noordgouw.pdf
Leerlingenstatuut 2019 2020.pdf
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling november 2018.pdf
Protocol Cameratoezicht 2018.pdf
Protocol genotmiddelen.pdf
Protocol hacken.pdf
Protocol Veilige School met aanvullende protocollen.pdf
Schoolregels 2019-2020.pdf
Verzuimprotocol.pdf

Toezichthouden
2013 jaarrekening St Vermogensbeheer.pdf
2014 jaarrekening St Vermogensbeheer.pdf
2015 jaarrekening St Vermogensbeheer.pdf
2016 Jaarrekening St Vermogensbeheer.pdf
Beleidsplan Stichting Vermogensbeheer voor Christelijk Voortgezet Onderwijs.pdf
Bestuursreglement CC de Noordgouw 2016 versie 2.1.pdf
CodeGoedOnderwijsbestuur2015.pdf
Integriteitscode 2016.pdf
Jaarrekening 2016.pdf
Jaarrekening 2017.pdf
Jaarrekening 2018 (klein).pdf
jaarverslag 2012 klein.pdf
jaarverslag 2013 klein.pdf
jaarverslag 2014 klein.pdf
jaarverslag 2015 klein.pdf
jaarverslag 2016 klein.pdf
Jaarverslag 2016 layout.pdf
jaarverslag 2017 webversie.pdf
Jaarverslag 2018.pdf
Jaarverslag bestuur 2016.pdf
Jaarverslag bestuur 2017.pdf
Kader voor toezicht houden besturen en leidinggeven 2.0.pdf
Klokkenluidersregeling 2.0.pdf
Profielschets intern toezichthouders de Noordgouw 2.0.pdf
Stichting Vermogensbeheer jaarrekening 2013.pdf
Stichting Vermogensbeheer jaarrekening 2014.pdf
Stichting Vermogensbeheer jaarrekening 2015.pdf
Stichting Vermogensbeheer jaarrekening 2016.pdf
Stichting Vermogensbeheer jaarrekening 2017.pdf
Strategisch Beleidsplan 2015-2019.pdf
Treasury Statuut CC de Noordgouw versie 2017 def.pdf
Verbonden partijen en WNT-verantwoording 2017.pdf

Zorg
Dyscalculie protocol versie september 2019 definitief.pdf
Dyslexiebeleid CC de Noordgouw 2019-2020.pdf
Protocol aangepast programma voor Frans of Duits voor leerlingen met een ernstige vorm van dyslexie.pdf
SchoolOndersteuningsProfiel 20192020.pdf