nieuws

 

   JOUW TALENT!

Gemeenteraadspel maakt bewust

Gemeenteraadspel  maakt bewust

Wie kent er een wethouder? Wie kent een raadslid? Wat speelt er eigenlijk in de lokale politiek? Vragen waarop een enkele vinger de lucht in gaat bij havo 4 tijdens de gastles door Ellen Bijsterbosch. Ellen is een oud-leerling van de Noordgouw en nummer 4 op de kieslijst voor D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen in haar huidige woonplaats Utrecht.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur vindt maatschappijleerdocent Gert van Norel het een goed moment om het politieke bewustzijn van zijn leerlingen weer eens op te schudden. Ellen Bijsterbosch houdt haar ‘college’ over de gang van zaken in de lokale politiek kort. Ze sluit af met een quizje om de politieke kennis van de leerlingen op te frissen, en daarna kunnen ze zelf aan de slag met het ‘gemeenteraadspel’.

Met dit door Ellen zelf ontwikkelde spel debatteren de spelers over een vooraf gesteld onderwerp waarbij ieder een rol, een doel én een houding toebedeeld krijgt. De rollen worden uitgedeeld; de houding die erbij hoort, wordt bepaald door een draai aan het spelbord. Zo kan de wethouder een twijfelende houding hebben, een bewoner vastbesloten zijn, de activist ongerust en de journalist ongeduldig. In groepen van vijf brandt vervolgens de discussie los.

In de eerste ronde van het spel gaat het over armoede: er is geld over, dat bedoeld is voor de armste bewoners van het dorp. Wat gaan we daarmee doen? Optie 1 (voorkeur van de wethouder) is, de huizen van deze bewoners te voorzien van dubbel glas, zodat zij kunnen besparen op hun energierekening. Optie 2 (waar het actiecomité voor de voedselbank naar streeft) is het organiseren van een feestelijke maaltijd in de decembermaand, plus een extraatje van 50 euro. Wat moeten we kiezen? Al gauw ontdekken de spelers dat politiek best ingewikkeld is: er zijn veel tegengestelde belangen en niet iedereen kan zijn zin krijgen.