nieuws

 

   JOUW TALENT!

Noordgouw scoort bij vierjaarlijkse inspectie overal ‘voldoende’

Noordgouw scoort bij vierjaarlijkse inspectie overal ‘voldoende’

Tijdens de vierjaarlijkse Inspectie van het Onderwijs heeft de Noordgouw op alle indicatoren ‘voldoende’ gescoord. Rector-bestuurder Marco de Vries: “De inspectie meldde in de terugkoppeling dat zij, alles overziende ‘tevreden’ waren. In die wetenschap blijven we bouwen aan onze mooie, lerende organisatie!” Belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn dat de sfeer op de school prettig en veilig is, en er sprake is van een goede pedagogische relatie tussen leerlingen en docenten. Dit is een belangrijke voorwaarde om te komen tot goed onderwijs. De onderwijsresultaten zijn daarbij bovengemiddeld. Ook is het financieel beheer van het bestuur in orde. De Noordgouw kan echter nog werken aan differentiatie in de lessen om zo meer rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen. Ook het doorvoeren van haar eigen ambities en ideeën over de manier van lesgeven mogen nog zichtbaarder worden in de onderwijspraktijk.

 

Onderzoek

In december 2018 en februari 2019 heeft de inspectie onderzocht of het schoolbestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Om antwoord te geven op deze vragen heeft de inspectie alle afdelingen van de Noordgouw bezocht, gesprekken gevoerd met de MR en de Raad van Beheer, een themaonderzoek uitgevoerd op de afdeling havo, documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren binnen de organisatie. Ook heeft de inspectie gesproken met leerlingen, ouders en docenten, en zijn verschillende lessen bezocht.

 

Aanbevelingen

Volgens de inspectie wordt er in de lessen nog te weinig rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Om méér uit de leerlingen te halen en aan te sluiten bij de doelen en ambities van de school is het van belang hier meer aandacht aan te besteden. Dat sluit aan bij het doorvoeren van de ambities en ideeën die in de school leven over de manier van lesgeven. Gezamenlijk het gesprek voeren over onderwijs is een belangrijke voorwaarde om voldoende draagvlak te creëren om die ambities waar te maken. Daarnaast is het belangrijk dat de schoolleiding beter zicht krijgt op de leskwaliteit van de hele school en aandacht besteedt aan de kwaliteit van de lessen.

 

Herkenning

De Vries: “Wij herkennen ons in het positieve beeld dat in dit rapport wordt weergegeven: alle onderzochte indicatoren scoren ‘voldoende’! De afgelopen jaren is hard gewerkt om de resultaten van de leerlingen goed op orde te krijgen en te houden. We zien dat die stabiele basiskwaliteit door de inspectie herkend en gewaardeerd wordt, er waren geen nadere onderzoeken op andere indicatoren van de inspectie nodig. Het didactisch handelen was voldoende. Alle basisindicatoren scoorden driejarig ‘boven gemiddeld’, wat getuigt van structurele kwaliteitsborging. Ook het financiële deel van de school is goed op orde. Het pedagogisch klimaat, de sfeer en ook de kritische blik op het eigen handelen en de voortgang van de ingezette processen zijn als opvallend positief gekwalificeerd en daar zijn we trots op!”

 

Klik hier voor het volledige inspectierapport. Vergelijken met andere scholen in de regio kan via www.onderwijsinspectie.nl.