nieuws

 

   JOUW TALENT!

Vacature TOEZICHTHOUDER (V/M)

Vacature TOEZICHTHOUDER (V/M) Christelijk College de Noordgouw in Heerde is een scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum(+) met ca. 930 leerlingen en ca. 100 medewerkers. We staan voor de uitdaging invulling te geven aan het onderwijs dat leerlingen klaarstoomt om goed toegerust te kunnen functioneren in de 21ste eeuw. 

De Raad van Beheer van CC de Noordgouw zoekt een betrokken en waarden gedreven toezichthouder.

We werken volgens het Raad van Beheermodel. De rector-bestuurder is daarbij verantwoordelijk voor de uitvoerende taken en het dagelijks bestuur: de zes andere bestuursleden dragen de toezichthoudende verantwoordelijkheid. Bij de huidige toezichthouders is kennis van de gemeentelijke overheid, financiën en onderwijs gewaarborgd. Er is verbinding met zowel het primair als op het hoger beroepsonderwijs. Wij zoeken naar aanvullende expertise op het gebied van (verander)management/organisatiekunde (o.a. HR) en/of versterking op financiën. Daarnaast beschikt u over strategisch en beleidsmatig inzicht. Verbindende factoren in de Raad van Beheer zijn verantwoordelijkheid nemen en visieontwikkeling. Naast onze kernwaarden (veilig, eerlijk, respect, aandacht en ambitie) zijn de waarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid en openheid leidend voor de manier waarop wij onze taken en rollen willen vervullen. 

De christelijke waarden en normen vormen ons kompas. Bij de samenstelling van de Raad van Beheer streven we ernaar dat minimaal tweederde van haar leden bestaat uit actieve/belijdende leden van een kerkelijke gemeenschap en dat zij gezamenlijk een afspiegeling vormen van de kerkelijke richtingen van de ouders van de leerlingen.

De Raad van Beheer streeft ook naar een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Toezichthouders zijn bij voorkeur ouders.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de mevrouw M. Bouwman, voorzitter van de Raad van Beheer, 06 81089840 of per mail via itessemaker@noordgouw.nl
Sollicitatiegesprekken worden ‘s avonds gehouden.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
Mw. M.G. Bouwman
t.a.v. bestuurssecretariaat
Postbus 178
8180 AD Heerde
of via mail:
itessemaker@noordgouw.nl