nieuws

 

   JOUW TALENT!

Lees hier ons Jaarverslag 2020!

Lees hier ons Jaarverslag 2020!

Begin maart van 2020 kwam Nederland tot stilstand door de eerste lockdown vanwege de covid-19-uitbraak. Even dachten we dat het wel mee zou vallen en we spoedig over zouden gaan tot de orde van de dag. Niets bleek minder waar. Inmiddels zijn we een jaar verder waarbij de maatregelen versoepeld en aangescherpt zijn, leerlingen veel online lessen volgden, er geen centrale eindexamens werden afgenomen, docenten een enorme stap maakten in hun vaardigheden voor online lesgeven via TEAMS. Leerlingen en ouders het naar school gaan heel anders gingen waarderen. Leerlingen elkaar en ons misten en ze zo blij waren met de spaarzame momenten dat ze elkaar weer fysiek op school konden ontmoeten.

Er waren en zijn zorgen rondom de achterstanden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De overheid stelde achterstandsgelden beschikbaar om leerlingen te ondersteunen. Dat heeft geholpen. Tegelijk was het lastig om extra hulp te organiseren vanwege de beperkte aanwezigheid van diezelfde leerlingen op school.

Met elkaar hadden we de handen vol aan de steeds veranderende organisatie van de lessen en was er beperkt ruimte om daar nog iets naast te ontwikkelen. We ontdekten dat we snel en efficiënt de mening van velen konden ophalen via MS FORMS. Dat hielp om beslissingen te nemen, gefundeerd op die meningen.

Onderwijsontwikkeling was er beperkt en bijna alleen digitaal. Ook nascholing ging van fysiek naar online en nam in frequentie af. Vergaderen via TEAMS werd de norm en dat bleek met niet al te veel deelnemers een tijdbesparende en werkbare vorm van overleg. De secties gingen allemaal over om ook hun onderlinge bestanden via TEAMS voor elkaar beschikbaar te maken.

Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn er in dit jaarverslag allerlei interessante ontwikkelingen te melden. De verantwoording van het beleid zal analoog aan de hand van de ambities en bijbehorende indicatoren beschreven worden. Zo wordt de verbinding tussen het strategisch beleid en de besteding van de bekostiging beter zichtbaar.

Veel leesplezier!

J.M. de Vries

Rector-bestuurder