Naar de Noordgouw

   JOUW TALENT!

scholen op de kaart

 

De Noordgouw doet mee met het landelijke project Scholen op de Kaart. Met de gepresenteerde cijfers per school kunnen scholen voor Voortgezet Onderwijs met elkaar vergeleken worden.

Zit jij in groep 7 of 8? Dan ben je je vast al aan het voorbereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Onze Open Avond was op 18 januari jl. Je kon toen een goede indruk krijgen van de sfeer op onze school, de lessen, de docenten, de leerlingen en het gebouw. Heb je de Open Avond gemist of heb je nog vragen, dan ben je van harte welkom op 21 februari vanaf 19:30 uur.  Je krijgt informatie en je kunt rustig rondkijken in de school. Tot ziens!

 

Schrijf in je agenda! 

Datum   Tijdstip  
 21 februari   19.30 uur   Extra Open Avond, voor als je 18 januari niet kon, of nog iets wil vragen
       
7 juni


Kennismakingsmorgen nieuwe brugklasleerlingen
Brugklas vaardighedendag

Een half jaar in de brugklas gaat zo

Noordgouw Survivalrun
Plusprofielen in de brugklas

Brugklas introductiedagen

NoordgouwGO 2016