X

Schoolkosten

Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een rekening voor alle dan bekende kosten. Deze rekening komt via de mail en wordt via iDeal betaald. De school houdt zich aan de 'Gedragscode Schoolkosten'. Deze gedragscode is, net als het overzicht schoolkosten, te vinden onder Downloads. De hoogte van de schoolkosten wordt jaarlijks in overleg met de oudergeleding van de MR vastgesteld. Het betalen van de schoolkosten is vrijwillig, maar dat maakt de verschillende activiteiten niet vrijblijvend. Het niet voldoen van de schoolkosten leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten/excursies/reizen. Facultatieve reizen vallen buiten het reguliere aanbod en worden apart in rekening gebracht. De tekendoos en agenda (voor eerste klassers), laptop en specifieke diensten zijn verplicht te betalen posten. De betaling van de schoolkostenfactuur kan in één, vijf of tien termijnen.


OVERZICHT SCHOOLKOSTEN

ONDERDELEN VAN DE SCHOOLKOSTEN:
 

Reizen en kampen

Wij schieten de kosten van de reizen en het tweedeklaskamp voor en brengen deze al dan niet samen met de overige schoolkosten in rekening bij de ouder(s)/verzorger(s). De facturen worden vaak pas na de reis verstuurd. Leerlingen mogen dus gewoon mee met de reis :-)
 

Ouderbijdrage

Deze bijdrage wordt gebruikt voor het dekken van de kosten van onder andere verzekeringen, projecten, informatievoorziening ouders, sportactiviteiten, culturele activiteiten, het eerste schoolpasje en de huur van het kluisje. Wij spannen ons in om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. 
 

Activiteiten

Onder de kosten voor de activiteiten vallen die van de verschillende al dan niet vakgebonden excursies, de activiteitendag, het project Schools en de profielen (Sport, Research en Expressie).
 

FINANCIËLE ONDERSTEUNING.

Stichting Leergeld Noord Veluwe biedt financiële ondersteuning aan gezinnen met geldzorgen. Samen met andere stichtingen in Nederland, zorgt zij ervoor dat alle kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben. De stichting helpt bij de financiering van schoolspullen, waaronder een laptop en een fiets. De bijdrage voor de verplichte schoolkosten wordt rechtstreeks aan de school overgemaakt. Ook kunnen ouder(s)/verzorger(s) financiële ondersteuninig aanvragen voor sport, cultuur en welzijn en voorzieningen vanuit de stichting Jarige Job.


STICHTING LEERGELD HEERDE


Meer informatie.
 

Schoolgids Onze school Aanmelden