X

Welkom!

Ga jij volgend jaar naar de middelbare school en ga je mavo, havo of atheneum doen?

Dan ben je van harte welkom bij de Noordgouw!

 

BRUGKLAS.

Een nieuwe school en nieuwe klasgenoten is best spannend. Maar ook leuk! Je docenten en mentoren doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je je snel thuis voelt. Je gaat vanuit jouw basisschool naar een brugklas mavo, mavo/havo, havo/atheneum of naar de atheneum met Cambridge Engels-klas. 

 

MAVO.

De mavo is een vierjarige opleiding die een goede aansluiting biedt op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo, niveau 4) en de havo. Voor mavoleerlingen die door willen stromen naar de havo is een aangepast mavoprogramma ontwikkeld om een goede aansluiting op de havo te garanderen.

Bedrijfsstage mavo-3
In het voorjaar zijn leerlingen van mavo-3 een week uitgeroosterd voor stageactiviteiten. Twee dagen van die week zijn de leerlingen op school, waar dan veel aandacht wordt besteed aan de sector- en vakkenpakketkeuze. Oud-leerlingen en de grote MBO-scholen uit Zwolle spelen daarbij een belangrijke rol. De andere drie dagen zijn de leerlingen buiten school bij een bedrijf of instelling. De leerlingen moeten in principe zelf een stageadres vinden, maar de school heeft ook een groot bestand van instellingen en bedrijven die willen meewerken. Het is belangrijk dat leerlingen een plek zoeken die aansluit bij hun toekomstplannen, waardoor ze beter zicht krijgen op hun sector en eventueel toekomstige werkplek. Zo doen zij ervaringen op die wij ze op school niet kunnen bieden. De docenten bezoeken alle leerlingen op hun stageadres.

 

HAVO.

De havo duurt vijf jaar. Daarna kan de leerling verder studeren in het hoger beroepsonderwijs (hbo), of doorstromen naar het atheneum. Het onderwijs in de havo-afdeling is gebaseerd op twee pijlers: resultaten en vorming. We koppelen regelmatig de theorie aan de praktijk. In praktische opdrachten komen kennis en vaardigheden samen: je verdiept je, vaak samen met anderen, in een onderwerp en presenteert vervolgens jouw onderzoek en conclusies. 
We willen de leerling een positief kritische houding aanleren ten aanzien van maatschappelijke aangelegenheden: een mening vormen, kritisch zijn, maar ook mogelijke oplossingen aandragen. De mentor is in de havo-afdeling erg belangrijk. Hij/zij zal, waar dat nodig is, actief een bijdrage leveren aan een goede ontwikkeling van de leerling.

 

ATHENEUM.

Het atheneum leidt in zes jaar op voor een vervolgstudie aan een universiteit. Het niveau is dienovereenkomstig. Een atheneumleerling is ambitieus, zelfstandig, heeft een ruime belangstelling en wil een intellectuele uitdaging. De leerlingen zitten in de bovenbouw niet meer alle uren in een vaste klas, maar zijn ingedeeld afhankelijk van de profielvakken die ze gekozen hebben.
Voor de goede leerlingen in de hoogste leerjaren bestaat de mogelijkheid tot het volgen van masterclasses op een universiteit. Ook doen de atheneumleerlingen mee aan de landelijke Olympiades voor o.a. wiskunde, natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde. De atheneumleerlingen krijgen excursies die aansluiten bij hun profiel.

 

ATHENEUM MET CAMBRIDGE ENGELS.

Kan je nog wat extra uitdaging gebruiken bovenop het atheneumniveau? Dan is atheneum met Cambridge Engels iets voor jou! Het is pittig, je moet er wel echt wat voor doen! Vanaf de brugklas tot het eindexamen volg je een intensief Cambridge Engels programma met een echte reis naar Cambridge en Londen. 


LEES HIER MEER OVER IN ONS MAGAZINE

 

 


Meer informatie.

 

Schoolgids Groep 7-8 Aanmelden