X

Opleidingen

Leerlingen gaan vanuit de basisschool naar een brugklas mavo/kader, mavo/havo, havo/atheneum of naar de atheneum-klas. Aan het eind van het brugklasjaar moet duidelijk zijn welk onderwijstype het best bij de leerling past. De mavo/kaderklas duurt twee jaar en is bedoeld voor leerlingen van wie nog niet duidelijk is of ze mavo of beroepsgericht vmbo gaan volgen.

MAVO.

De mavo is een vierjarige opleiding die een goede aansluiting biedt op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo, niveau 4) en de havo. Wil je als mavoleerling doorstromen naar de havo, dan is er voor jou een aangepast mavoprogramma ontwikkeld om een goede aansluiting op de havo te garanderen.

Bedrijfsstage mavo-3
In het voorjaar ben je als mavo-3-leerling een week uitgeroosterd voor stageactiviteiten. Twee dagen van die week ben je op school, waar dan veel aandacht wordt besteed aan de sector- en vakkenpakketkeuze. Oud-leerlingen en de grote mbo-scholen uit Zwolle spelen daarbij een belangrijke rol. De andere drie dagen ben je buiten school bij een bedrijf of instelling. Je moet in principe zelf een stageadres vinden, maar de school heeft ook een groot bestand van instellingen en bedrijven die willen meewerken. Het is belangrijk dat je een plek zoekt die aansluit bij jouw toekomstplannen, waardoor je beter zicht krijgt op jouw sector en eventueel toekomstige werkplek. Zo doe je ervaring op die wij jou op school niet kunnen bieden. Jouw docent bezoekt jou op je stageadres.


HAVO.

De havo duurt vijf jaar. Daarna kan jij verder studeren in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of doorstromen naar het atheneum. Het onderwijs in de havo-afdeling is gebaseerd op twee pijlers: resultaten en vorming. We koppelen regelmatig de theorie aan de praktijk. In praktische opdrachten komen kennis en vaardigheden samen: je verdiept je, vaak samen met anderen, in een onderwerp en presenteert vervolgens jouw onderzoek en conclusies. 
We willen jou als leerling een positief kritische houding aanleren ten aanzien van maatschappelijke aangelegenheden: een mening vormen, kritisch zijn, maar ook mogelijke oplossingen aandragen. De mentor is in de havo-afdeling erg belangrijk. Hij/zij levert, waar dat nodig is, actief een bijdrage aan een jouw ontwikkeling.
 

ATHENEUM.

Het atheneum maakt jou in zes jaar klaar voor een vervolgstudie aan een universiteit. Een atheneumleerling is ambitieus, zelfstandig, heeft een ruime belangstelling en wil een intellectuele uitdaging. Als bovenbouwleerling zit je niet meer alle uren in een vaste klas, maar deze zijn ingedeeld afhankelijk van de profielvakken die je kiest.
Voor de goede leerlingen in de hoogste leerjaren bestaat de mogelijkheid tot het volgen van masterclasses op een universiteit. Ook doen de atheneumleerlingen mee aan de landelijke Olympiades voor o.a. wiskunde, natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde. Daarbij krijgen atheneumleerlingen excursies die aansluiten bij hun profiel.
 

ATHENEUM MET CAMBRIDGE ENGELS.

Naast het reguliere atheneum is er ook atheneum met Cambridge Engels. Vanaf de brugklas tot het eindexamen volg je een intensief Cambridge Engels programma. In de lessen Engels wordt uitsluitend Engels gesproken en ook het lesmateriaal is volledig Engels. Gedurende alle leerjaren wordt ieder aspect van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk, op een hoger niveau gebracht. Tijdens de opleiding kun je verschillende Cambridge-certificaten behalen. Het Certificate in Advanced English (CAE) is net als het hoogst haalbare Certificate of Proficiency in English (CPE) internationaal erkend. Beide certificaten geven jou de mogelijkheid om op universitair niveau een Engelstalige vervolgopleiding te kiezen, in Nederland of daarbuiten. Met het CPE-certificate word je opgeleid tot near-native speaker. In de tweede klas van atheneum met Cambridge Engels bezoek je Cambridge en Londen. 


Meer informatie.
 

Magazine Wie zijn wij Aanmelden