X

Contact

Christelijk College de Noordgouw
Eperweg 34a 
8181 EW Heerde 

Telefoonnummer: 0578-693411 (bereikbaar van 7.30 - 16.00 uur)

Ziek-/absentiemeldingen: absentie@noordgouw.nl of vanaf 7.30 uur
via 0578-693411.

E-mail algemeen: info@noordgouw.nl

Postadres 
Postbus 178
8180 AD Heerde

IBAN Bankrekeningnummer: NL57 RABO 03965454 08
 

CONTACTPERSONEN AFDELINGEN.


 Rector-bestuurder
 De heer C. van der Meulen
 06 10 91 55 76
 cvandermeulen@noordgouw.nl
 Conrector
 De heer B. van Minnen
 06 52 40 61 76
 bvanminnen@noordgouw.nl
 Afdelingsleider brugklassen
 Mevrouw H. Pals MSEN
 06 82 50 67 39
 hpals@noordgouw.nl
 Afdelingsleider mavo
 De heer E.D. Jansen
 06 20 05 10 04
 ejansen@noordgouw.nl
 Afdelingsleider havo
 De heer P.G. Veldhuis
 06 40 51 41 55
 pveldhuis@noordgouw.nl
 Afdelingsleider atheneum
 De heer V. van Dekken
 06 12 73 40 05
 vvandekken@noordgouw.nl
 Decaan
 De heer G. Buitenhuis
 06 27 22 82 71
 gbuitenhuis@noordgouw.nl
 Vertrouwenspersoon
 De heer H. van Dam
 06 53 99 11 69

 hvandam@noordgouw.nl


 Functionaris gegevensbescherming
 De heer M. Hendriks

 fg@lumengroup.nl
 Coördinator privacy
 De heer H. Dokter

 hdokter@noordgouw.nl
 CONTACTPERSONEN VIP/BEGELEIDING.

 Zorgcoördinator
 Mevrouw M. Boterman-Balemans MSEN
 06 83 19 12 02 (VIP-room)
 mboterman@noordgouw.nl

 Zorgcoördinator
 Mevrouw W. van der Stege
 06 83 19 12 02 (VIP-room)
 wvanderstege@noordgouw.nl


 

OVERIGE CONTACTPERSONEN.

Raad van Beheer

Voorzitter: de heer D.L.W. Zielhuis
Secretaris: de heer B. Veuger
Mail: info@noordgouw.nl
 

OLC

Mail: olc@noordgouw.nl

Ouderraad

Voorzitter: de heer A. Monfrooij

Secretaris: mevrouw J. Dekker

Mail: or@noordgouw.nl

Medezeggenschapsraad

Voorzitter: de heer J. van der Linden

Secretaris: mevrouw W. van de Ven
 

Leerlingenraad

Voorzitter: 

Secretaris: 


Communicatie

Mail: communicatie@noordgouw.nl


Meer informatie.
 

Schoolgids Vakantierooster Aanmelden