X

VIP-room

De VIP-room is een rustige, prikkelarme ruimte waar leerlingen die behoefte hebben aan wat extra aandacht en begeleiding even tot rust kunnen komen of hun werk kunnen maken. In de VIP-room werken twee zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders. Wekelijks komt de maatschappelijk werkster en een orthopedagoog om te praten met leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. 
 

VOOR WIE IS DE VIP-ROOM?

  • Leerlingen met een diagnose komen automatisch in aanmerking voor de VIP-room. Andere leerlingen kunnen in overleg met de afdelingsleider en het VIP-team gebruik maken van de VIP-room.
  • Leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie.
  • Leerlingen met een vorm van autisme (ASS). Uit de literatuur blijkt dat leerlingen met ASS goed kunnen functioneren binnen het reguliere voortgezet onderwijs, mits daar voldoende structuur en zekerheid wordt geboden. Dit vraagt om extra begeleiding; zowel intern, als door een orthopedagoog. Een vaste, rustige plek met een vaste begeleider is hierbij een voorwaarde.
  • Leerlingen met sociaal/emotionele problematiek die behoefte hebben aan een gesprek of het in klassenverband even niet redden. Zij kunnen binnen de school opgevangen worden.
  • Leerlingen met een gediagnosticeerde gedragsstoornis (ADHD, ASS of andere aanverwante stoornis). Deze leerlingen kunnen onrust ervaren of veroorzaken en kunnen dan even d.m.v. een time-out tot rust komen in de VIP-room.
  • Leerlingen die dreigen uit te vallen. De Noordgouw heeft een convenant ondertekend genaamd 'Voortijdig schoolverlaten regio IJssel-Vecht'. Het is een landelijk project met als doel te voorkomen dat leerlingen voortijdig de school verlaten. Tijdige extra aandacht en begeleiding kunnen een positief effect hebben.


CONTACT.

Zorgcoördinatoren: 
 
 


 


Meer informatie.
 

Schoolgids Onze school Aanmelden