X

Wie zijn wij

De Noordgouw is een open christelijke school voor mavo, havo en atheneum. Je krijgt bij ons goed onderwijs en alle ruimte om jezelf te ontwikkelen. We houden rekening met wat jij interessant vindt en gaan samen aan de slag met jouw talenten. We gaan ook aan de slag om je goed voor te bereiden op je vervolgstudie.  Zo heb je én een leuke schooltijd én ben je voorbereid om te gaan studeren. 

Het is best spannend: een nieuwe school en nieuwe klasgenoten. Geen nood, wij helpen jou op weg! De sfeer op onze school is kleinschalig en persoonlijk. Je mag zijn wie je bent en we zorgen goed voor elkaar. Onze slagingspercentages zijn hoog. Leerlingen geven aan dat ze zich heel veilig voelen op school. Wij vinden het heel belangrijk dat alle leerlingen zich veilig voelen, dat we aandacht voor elkaar hebben, eerlijk zijn en elkaar respecteren.

Wij zijn ook een ambitieuze school. Dat betekent dat wij het beste uit je willen halen zodat jij jouw talenten ontwikkelt. We leren je om als een kritische wereldburger deel te nemen aan de samenleving van nu en morgen. Daarom dagen wij je uit om de zoektocht naar meer kennis en vaardigheden aan te gaan.

Kijk jij uit naar een plezierige middelbare schooltijd en wil je bij ons je diploma halen? Je bent meer dan welkom!


KERNWAARDEN

CHRISTELIJKE IDENTITEIT.

De Noordgouw is een christelijke school. Wij realiseren ons dat er verschillen bestaan in beleving van het christelijk geloof en proberen recht aan die breedte van beleving te doen. Vanuit onze christelijke identiteit vormt de Bijbel een bron van inspiratie. De uitingen van deze inspiratie moeten herkenbaar en voelbaar zijn in de omgang met elkaar. We kiezen voor een voor de leerlingen en medewerkers aansprekende uitwerking van onze identiteit in de dagelijkse schoolpraktijk.

Medewerkers en leerlingen van onze school hebben zowel een christelijke als niet-christelijke achtergrond. Van medewerkers vragen wij dat zij achter de christelijke identiteit staan en de waarden en normen die daarmee verbonden zijn uitdragen in de dagelijkse omgang met elkaar, in dagopeningen en dat ze in voorkomende gevallen hun medewerking verlenen aan de paas- en kerstviering.

Wij zoeken de verbinding met elkaar en wij ervaren gesprekken over geloofsbeleving als verrijkend. Zo bewegen we naar een situatie waarin er vanuit vertrouwen en binnen een veilige sfeer er vanuit vertrouwen en binnen een veilige sfeer zelfbewust en positief wordt gesproken over het geloof dat ons inspireert in ons leven en in ons werk op school. De identiteitscommissie organiseert activiteiten die dat gesprek faciliteren.

Aan het begin van iedere schooldag staan we in een dagopening in de klassen stil bij actuele onderwerpen, gerelateerd aan de Bijbel. Soms kort, soms langer: spontaan kunnen er waardevolle gesprekken ontstaan. In de vieringen van Pasen en Kerst hebben leerlingen zelf veel inbreng. Ze brengen persoonlijke verhalen naar voren die ons telkens weer diep raken. 

VEILIGE SCHOOL.

Samen zorgen we dat je hier veilig bent. Wij willen een plek zijn waar jij en onze medewerkers zich veilig en geborgen voelen. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Veiligheid is ook: weten waar je aan toe bent. Daarom zijn we duidelijk over wat wij van jou verwachten. Deze kan je terugvinden in onze regels en procedures. Het afgelopen jaar gaven de leerlingen gemiddeld een 9,5 voor hun gevoel van veiligheid op de Noordgouw. 

 

PESTEN.

Op school besteden we aandacht aan de schoolregels: hoe gaan we prettig met elkaar om? Daar hoort ook een pestprotocol bij en speciale lessen over pesten, discriminatie en omgangsvormen, ook op social media. Zo zorgen we ervoor dat iedereen met plezier naar school kan gaan. 
 

GEZONDE SCHOOL.

De Noordgouw is een gezonde school. Wij bieden leerlingen en medewerkers een gezonde leef- en werkomgeving en we maken gezond gedrag gemakkelijk en vanzelfsprekend. Dat vind je terug in de lessen, onze omgang met elkaar en het aanbod van onze Gezonde Schoolkantine waar dagelijks een verantwoord en lekker aanbod beschikbaar is. We besteden niet alleen aandacht aan voeding, maar ook aan bewegen/sport, welbevinden, en relaties/seksualiteit. Dat betekent dat we met ons lesprogramma en speciale projecten aantoonbaar positief gedrag op deze gebieden bevorderen en ongewenst gedrag tegengaan.

 

DUURZAAM.

Op het dak van de school liggen zo'n 750 zonnepanelen. Uiteindelijk willen we naar ruim 900 zonnepanelen. Daarmee hebben wij één van de grootst belegde daken van de omgeving. Wij zijn nu zelfvoorzienend qua stroom. In school hangt een scherm waarop iedereen kan zien wat we produceren. Dat is leuk en leerzaam voor onze leerlingen. Ook zijn alle lampen vervangen door ledlampen of energiebesparende verlichting. Op de parkeerplaats staat een laadpaal met twee laadpunten voor elektrische auto's.

 


Meer informatie.
 

SchoolgidsMagazineOnderwijsaanbod