X

Laptoponderwijs

Wij werken in de brugklas met blended learning. Dit betekent dat we met boeken en laptop werken.

Bekijk hier onze informatiefilm over ons laptopgebruik.
 

The Rent Company

The Rent Company levert de laptops die aan de schooleisen voldoen en geeft garantie en service gedurende de hele looptijd van het contract. 

De laptop mag ook elders worden aangeschaft, maar we stellen daar wel voorwaarden aan en doen aanbevelingen. Bekijk hier de voorwaarden en aanbevelingen.
 

Microsoft Office 365

Iedere leerling krijgt een Office 365-account en een e-mailadres. Omdat iedereen dan dezelfde software gebruikt is er altijd voldoende opslagcapaciteit, zijn leerlingen bereikbaar en kan er digitaal worden samengewerkt.
 

Kosten

De aanschaf van een laptop valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Als ouders/verzorgers deze kosten niet kunnen betalen, biedt de school een alternatief aan. Dat is wettelijk verplicht. Daarnaast is er in veel gevallen steun mogelijk van de Stichting Leergeld in uw gemeente.
 

Goed typen noodzakelijk
Voor het lesgeven met laptops is het nodig dat leerlingen al goed kunnen typen, al dan niet met tien vingers. Er zijn verschillende gratis en betaalde online cursussen om goed te leren typen. Een voorbeeld hiervan is Typetuin. Kan uw kind nog niet typen? Begin hier dan alvast mee, zodat uw kind straks goed mee kan doen met de laptoplessen.


Meer informatie.
 

Schoolgids Vakantierooster Aanmelden