X





Stichting

De Noordgouw is een stichting en heeft een ANBI-status. 

 

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs

Christelijk College de Noordgouw
Eperweg 34a 
8181 EW Heerde 
Telefoon: 0578-693411 (bereikbaar van 7.30 - 16.00 uur)
IBAN Bankrekeningnummer: NL57 RABO 03965454 08
Fiscaal nummer: 8059.24.401
KvK nummer: 41042851

 

RAAD VAN BEHEER.

De ‘Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Heerde’ vormt het bevoegd gezag van Christelijk College de Noordgouw. De gezamenlijke leden van de Raad van Beheer vormen het ‘bestuur’ van de stichting. De Raad van Beheer (RvB) bestaat uit 1 uitvoerend bestuurder (rector/bestuurder) en toezichthouders. De toezichthouders hebben de wettelijke taak toezicht te houden op de onderwijsinstelling, waarbij o.a. de kwaliteit van het onderwijs, de financiën, het jaarverslag, de identiteit en de sfeer op school op de agenda staan.


DOCUMENTEN INZIEN

De RvB vergadert circa 6 keer per jaar. Daarnaast is er een meeloopdag voor de toezichthouders in februari en een verdiepingsdag in november. De RvB werkt volgens de Code Good Governance voor het voortgezet onderwijs (versie juni 2015) van de VO-Raad. 

Leden Raad van Beheer

  • B. Veuger, voorzitter
  • J. van Dorp, penningmeester
  • W. Hagedoorn
  • R.J. Stolting
  • J.H. van Mossel
  • C. van der Meulen, rector-bestuurder

Beloningsbeleid

De toezichthoudende leden van de Raad van Beheer doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

Contact

info@noordgouw.nl,  t.a.v. Raad van Beheer.


 

ORGANISATIE EN ORGANOGRAM.

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs vormt het bevoegd gezag binnen Christelijk College de Noordgouw. 
De schoolleiding bestaat uit de rector-bestuurder en schoolleiders.


Meer informatie.


 

Schoolgids Vakantierooster Aanmelden