X

Kwaliteit

Ons onderwijs is gericht op een brede vorming, optimale talentontwikkeling en goede prestaties op kernvakken. Buitenschoolse activiteiten, reizen en actiedagen maken daar ook onderdeel van uit.
 

SLAGINGSPERCENTAGE.


De slagingspercentages van zowel mavo, havo als atheneum lagen in afgelopen jaren hoger dan het landelijk gemiddelde. 

 

Geslaagd

2023 2022 2021
Mavo 97% 97% 95,2%
Havo 94% 95% 92%
Atheneum 95% 100% 100%


 

SCHOLEN OP DE KAART.

De Noordgouw doet mee met het landelijke project Scholen op de Kaart. Onze leerlingen en hun ouders vullen jaarlijks een enquête in waarmee ze aangeven wat ze van de school vinden. Door middel van de gepresenteerde cijfers per school zijn vergelijkingen te maken tussen scholen voor Voortgezet Onderwijs. Allerlei onderwerpen komen aan bod: de tevredenheid van leerlingen en ouders over de school, de personeelsopbouw, de slagingspercentages enzovoort. 


 


Meer informatie.

 

Schoolgids Onze school Aanmelden