Noordgouw > Onderwijs > Kwaliteit

   JOUW TALENT!

scholen op de kaart

Ons onderwijs is gericht op een brede vorming, optimale talentontwikkeling en goede prestaties op kernvakken. Buitenschoolse activiteiten, reizen en actiedagen maken daar ook onderdeel van uit.

Al drie jaar achtereen slaagt 100% van onze mavoleerlingen. De slagingspercentages van zowel mavo, havo als atheneum lagen in 2016 hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Examenresultaten
Dit zijn de examenresultaten van de afgelopen drie jaar. 

examenresultaten           2016        2015        2014 
kandidaten/geslaagden      
   
Mavo   74/74   56/56    81/81
Havo   79/77    70/64   90/76
Vwo   50/48    41/38   48/45

Scholen op de kaart
De Noordgouw doet mee met het landelijke project Scholen op de Kaart. Onze leerlingen en hun ouders vullen jaarlijks een enquête in waarmee ze aangeven wat ze van de school vinden. Door middel van de gepresenteerde cijfers per school zijn vergelijkingen te maken tussen scholen voor Voortgezet Onderwijs. Allerlei onderwerpen komen aan bod: de tevredenheid van leerlingen en ouders over de school, de personeelsopbouw, de slagingspercentages enzovoort. Door op de afbeelding hiernaast te klikken komt u op de website van Scholen op de Kaart, of klik op deze link

In het schooljaar 2015-1016 geven de leerlingen gemiddeld een 8,2 voor hun gevoel van veiligheid op de Noordgouw. Hun gevoel van veiligheid als het gaat om pesten en discriminatie geven ze zelfs een 9,6 gemiddeld.