Noordgouw > Onderwijs > Onderwijsaanbod > Atheneum Plus met Cambridge Engels

Welkom op de voorlichtingsavond op 16 november om 19:30! 

Je bent deze avond van harte welkom samen met je ouder(s). Je krijgt veel informatie over de atheneum-plus opleiding, je volgt proeflesjes en je kunt al je vragen stellen aan docenten of atheneum-plus brugklassers. 

 

Atheneum-plus met Cambridge Engels is geschikt voor leerlingen met een duidelijk vwo-advies, die bovendien een extra uitdaging aankunnen. Vanaf de brugklas tot het eindexamen wordt een intensief Cambridge Engels programma gevolgd. Zo wordt in de lessen Engels uitsluitend Engels gesproken en ook het lesmateriaal is volledig Engels. Gedurende alle leerjaren wordt ieder aspect van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk, op een hoger niveau gebracht. Tijdens de opleiding kunnen verschillende certificaten worden behaald. Het Certificate in Advanced English (CAE) is net als het hoogst haalbare Certificate of Proficiency in English (CPE) internationaal erkend. Beide certificaten bieden leerlingen de mogelijkheid om op universitair niveau een Engelstalige vervolgopleiding te kiezen, in Nederland of daarbuiten. Met het CPE-certificate wordt de leerling opgeleid tot near-native speaker. De leerlingen van atheneum-plus met Cambridge Engels brengen in de tweede klas een bezoek aan Cambridge. 

Plusvakken

Naast Cambridge Engels worden in de onderbouw van atheneum-plus halfjaarlijkse plusvakken aangeboden met onderwerpen die de algemene ontwikkeling bevorderen zoals logica, klassieke cultuur en psychologie.

Logisch denken

Trainen in logisch denken, dat doen we met leuke spellen waarbij je flink moet nadenken. Een calcudoku bijvoorbeeld. Dat is een sudoku met iets andere spelregels; je moet optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen om ‘m op te lossen. Ook leer je (digitaal) schaken, een spel waarbij vooruitdenken heel belangrijk is. De atheneum-plusklassen doen bovendien mee aan de Kangoeroewedstrijd, een reken- en wiskundewedstrijd die elk jaar in 50 landen wordt gehouden.

Play the game
Wazige woorden, slinkse spelling en uitstekende uitdrukkingen; over taal valt heel wat te vragen! In de brugklas maken we een taalspel met vragen waar (n)iemand het antwoord op heeft. We ontwerpen een eigen spel en speelbord.

Klassieke en Culturele Vorming
Bij Klassieke en Culturele Vorming  behandelen we de klassieke en de oud-Egyptische geschiedenis en cultuur een stuk diepgaander dan bij het ‘gewone’ vak geschiedenis. Kunst en cultuur,  mythologie, geschiedenis, politiek en filosofie komen aan bod. Ook maak je kennis met het Griekse alfabet en leer je een klein beetje Latijn. 

Videobewerking
Met videobewerking kun je al je creatieve vermogens kwijt in een abstracte omgeving. Je leert beelden, teksten, muziek en audiofragmenten met professionele software samen te voegen tot een prachtig audiovisueel resultaat. 

Drama
Drama is een heel veelzijdig vak. Met toneelspelen verdiep je je in het menselijk handelen. Je leert je verplaatsten in de gevoelens van een ander. Maar drama is ook samen bezig zijn met vormgeving en techniek: decor, geluid en belichting. Je repeteert samen, de spanning stijgt en samen zet je iets neer. Dat is toneel!

Psychologie
Eigenlijk zijn we allemaal amateurpsychologen. We proberen het gedrag en handelen, de gedachten en gevoelens van anderen te doorgronden en te begrijpen. Maar met ons gezond verstand kunnen we niet alles verklaren. We willen meer begrijpen van het menselijk handelen. Daarom gaan we ons verdiepen in onderwerpen als emotie herkennen, hoe anderen ons gedrag bepalen, oorzaken van angsten, vooroordelen enzovoort. Het vergroot je zelfkennis en mensenkennis.

De Dikke nog dikker
Een horroroma? Een boemerangkind? Een broek jeansup dragen? Elke dag ontstaan er nieuwe woorden en elk jaar breidt de Dikke Van Dale zich verder uit. In klas drie gaan we daar zelf met een nieuw woord een bijdrage aan leveren!