calendarview

22-02 M2: Talent4U


22-02 15.30-21.00 Spreekavond


23-02 M2: Talent4U


26-02 Voorjaarsvakantie t/m 2 mrt 2018


05-03 Huiswerkvrij


05-03 H5 Wiskundedag


05-03 M4 H5 A6 Controle handelingsdelen


06-03 Lunch brugklasmentoren met hun juniormentoren


06-03 Ouderavond M2 decanaat


07-03 M3 + M4 herkansing rekentoets 2F


08-03 A6 Wiskundedag


08-03 19.30 MR-vergadering


09-03 H4, H5, A5, A6 Herkansing rekentoets 3F


12-03 A2b: hele week Cambridge


13-03 Ouderavond M3 decanaat


14-03 Biddag


14-03 A6 Aardrijkskunde Olympiade


15-03 H5 A6 met Frans (i.s.m. CKV): reis Parijs


15-03 Atheneum-plusklassen 1-3: Kangoeroewedstrijd


15-03 Brugklasavond


16-03 H5 A6 met Frans (i.s.m CKV): reis Parijs


16-03 Brugklassen toetsvrij en 1e lesuur geen les


16-03 BB Volleybaltoernooi


16-03 Culturele Avond


19-03 M4 practicum scheikunde (NS2) SE


19-03 Thema-avond ouderraad


19-03 H4 ak stadsexcursie Zwolle


20-03 M2, H2, A2 The English Theatre Company


21-03 Leerlingen vrij na 13.05, les 6 aansluitend


21-03 Onderwijsstudiemiddag


22-03 H4 CKV excursie


22-03 Spreekavond H3 en A3 profielkeuze


23-03 OB Smashbaltoernooi


26-03 toetsvrije periode t/m 29 mrt M4, H4/H5, A4/A5/A6


29-03 2de, 3de en 4de uur paasvieringen


30-03 Goede Vrijdag


30-03 Onderwijsstudiedag (leerlingen vrij)


02-04 2e Paasdag


03-04 TW3


04-04 TW3


04-04 fotoshoot algemeen


05-04 TW3


05-04 Contactmiddag basisschoolleerkrachten groep 8


06-04 TW 3


09-04 TW 3


09-04 Deze week: rapportbespreking mentor-AL


10-04 Toetsvrije periode alle klassen (10 t/m 16 apr)


10-04 M2, H2, A2 Excursie Overloon (gs)


10-04 PMR-vergadering


10-04 Ouderavond brugklas 1a


11-04 H5 A6 met tekenen: excursie Amsterdam


11-04 Ouderraad


12-04 Project Vrij klas 1


12-04 H3, A3: Excursie Amsterdam (gs, glv)


13-04 Project Vrij klas 1 en 2


13-04 M3 Excursie Amsterdam (gs, glv)


16-04 Start periode 4


16-04 H3 A3: Taaldorp sectie Frans


17-04 Laatste dag aanmelding herkansingen


17-04 Ontbijt leerlingenraad en rector


18-04 Opbouw gymzaal voor proefexamens


18-04 Spreekavond


19-04 Herkansing SE 3


19-04 H3 A3 Presentatie project IVN


20-04 Proefexamens havo/atheneum


20-04 M2: Bedrijven meeloopdag


23-04 MR-vergadering


23-04 Proefexamens mavo/havo/atheneum


24-04 Controle SE-cijfers


24-04 Proefexamens mavo/havo/atheneum


24-04 Afdelingsvergaderingen (na lesuur 7)


25-04 Bijspijkerdag mavo/havo/atheneum


27-04 Koningsdag


30-04 Meivakantie t/m 11 mei. Lenteschool


14-05 CSE 1


14-05 Huiswerkvrij niet-examenklassen


15-05 CSE 1


15-05 M3 excursie Kröller Muller


16-05 CSE 1


16-05 H4 PO Ecologieroute


17-05 CSE 1


17-05 H4 A4 A5 Athenespelen


18-05 CSE 1


18-05 H4 A4 A5 Athenespelen


21-05 Tweede Pinksterdag


22-05 CSE 1


23-05 CSE 1


24-05 CSE 1


25-05 CSE 1


25-05 Afsluitende barbecue eindexamenklassen


28-05 CSE 1


29-05 A4 ak veldwerk hoogwatergeul Veessen


29-05 PMR-vergadering


29-05 Ouderpanel (4x)


30-05 Brugklas excursie Burgers' Zoo Arnhem


30-05 Rekentoets herkansing 2F en 3F (alle voorexamenkl.)


31-05 H3 A3 Voorlichting maatschappelijke stage


01-06 M3, H3 excursie Ieper (bij inschrijving)


04-06 Brugklas excursie reservedag


04-06 MR-vergadering


06-06 Kennismakingsmorgen nieuwe brugklasleerlingen


07-06 A4 A5 Excursie Keulen/Münster (Duits/CKV)


11-06 Toetsrooster en surveillancerooster TW 4 beschikbaar


11-06 M3 practicumdag nask


12-06 Teamuitjes (na les 6)


13-06 Examenuitslag


13-06 Gesprekken met gezakte kandidaten mavo/havo/atheneum


13-06 Ontvangst geslaagden op school mavo/havo/atheneum


14-06 Toetsvrije periode alle klassen


14-06 M3 H3 A3 excursie glv Oriëntalis


14-06 H4 ak veldwerk hoogwatergeul Veessen


15-06 Reservedag brugklassen atletiektoernooi


15-06 Ontbijt leerlingenraad en rector


18-06 CSE 2


19-06 CSE 2


20-06 CSE 2


21-06 CSE 2


21-06 Leerlingen vrij na 13.05, les 6 aansluitend


21-06 Onderwijsstudiemiddag


22-06 Afsluitende toetsweek alle klassen


22-06 Boeken inleveren examenklassen


26-06 PMR-vergadering


28-06 Laatste toetsdag alle klassen


28-06 Presentatieavond plusprofielen Cambridgeklassen 1, 2 en 3


29-06 Inhaalmoment 1 gemiste toetsen toetsweek


02-07 H4 1 t/m 3 en A5: 4 t/m 6 PWS werkmorgen


02-07 Inhaalmoment 2 gemiste toetsen toetsweek


02-07 Jaarverslagvergadering RvB/(P)MR/OR


03-07 Afsluiting brugklasprofielen


03-07 MR-vergadering


04-07 Laatste lesdag (25-minuten lessen)


04-07 Diploma-uitreiking


05-07 Recreadag: OB ochtend, BB middag


06-07 Personeelsdag, leerlingen hele dag vrij (school gesloten)


09-07 Boeken inleveren


09-07 08.15 H4 A4 A5 Herkansingen SE


10-07 Leerlingen hele dag vrij


11-07 Leerlingen hele dag vrij


12-07 sluiting cursus en rapport ophalen


12-07 Spreekavond AL+mentoren i.v.m. revisie


13-07 Leerlingen hele dag vrij


16-07 Zomervakantie t/m 24 augustus