X

Leuk dat je je wilt aanmelden!

Aanmelden voor onze school kan via jouw basisschool of andere middelbare school. De basisscholen ontvangen elk jaar de aanmeldingsformulieren, maar rechtstreeks aanmelden via onderstaande aanmeldingsformulieren is ook mogelijk. Welkom!

Aanmeldingsformulier 

Deel 1 in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s)

Deel 2 in te vullen door de basisschool

Neem bij instroom van elders eerst even contact op met één van de afdelingsleiders. 

Aanmeldingsformulier instroom van elders

Brugklassen op de Noordgouw
 

OVERSTAPPEN.

Zit je op een andere school voor voortgezet onderwijs en wil je veranderen van school? Neem dan contact op met de afdelingsleider van de opleiding waar jij naartoe wilt:
 

AFDELINGSLEIDERS.


Afdelingsleider brugklassen
Mevrouw H. Pals
06-82506739
hpals@noordgouw.nl
 

Afdelingsleider mavo

De heer E.D. Jansen

06-20051004
ejansen@noordgouw.nl
 

Afdelingsleider havo

De heer P.G. Veldhuis
06-40514155
pveldhuis@noordgouw.nl
 

Afdelingsleider atheneum

De heer V. van Dekken
06-12734005
vvandekken@noordgouw.nl


Meer informatie.
 

Schoolgids Onderwijsaanbod Magazine