X

Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit maximaal zestien ouders waarbij uit elk niveau vier ouders deelnemen. De OR heeft een actieve rol door de directie, gevraagd en ongevraagd, van advies te voorzien over onderwerpen die de school aangaan. Bijvoorbeeld hoe de school met coronarichtlijnen omgaat, digitaal onderwijs, de samenwerking tussen onderwijsinstellingen in de regio en diverse onderwerpen op het terrein van onderwijskunde, organisatie en vorming. Er zijn vier vergaderingen per jaar. Bij de vergadering is altijd een directielid aanwezig. Hierdoor is er een verbinding tussen school en de OR. Een aantal ouders van de OR zit ook in de Medezeggenschapsraad (MR). Hierdoor is de verbinding tussen OR en MR gewaarborgd.
 

CONTACT MET OUDERS.

Een keer per jaar organiseert de OR een aansprekende thema-avond voor ouders over een school gerelateerd onderwerp. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld digitaal pesten of groepsdruk op school. 

Heb je een onderwerp of vraag die je wilt inbrengen? Wij komen graag met jou in contact! 
 

Leden OR en contactgegevens

 

Ik zit sinds vorig schooljaar in de OR. Op deze manier weet ik wat er speelt op school en kan ik meedenken over vraagstukken die voor kinderen en ouders van belang zijn. Onze zoon zit in havo 3 en volgend schooljaar hoopt onze dochter ook naar de Noordgouw te gaan, dus de komende jaren ben ik graag op deze manier betrokken bij de school. 
Jolein Brands
jolien.brands@hotmail.com

Ruim twintig jaar geleden heb ik met veel plezier mijn diploma mogen halen op de Noordgouw. Nu mag ik mij voorstellen als ouder en lid van de ouderraad. Mijn naam is Annelien van den Berg. Onze oudste zoon is dit schooljaar begonnen in de brugklas. Onze jongste zoon zit in groep 7 van de basisschool. Ik ben werkzaam in het basisonderwijs en ik hoop mijn onderwijskundige kennis te delen in het voortgezet onderwijs . Daarnaast ben ik als ouder graag betrokken bij de school en lijkt het mij leuk om mee te mogen denken met school.
Annelien van den Berg

In september 2020 is onze oudste dochter gestart in de brugklas van de Noordgouw. En tegelijkertijd ben ik gestart als lid van de OR. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn, vragen te stellen en mee te denken met school. Mijn werkervaringen liggen binnen de zorg, welzijn en het speciaal onderwijs en deze neem ik mee in mijn rol binnen de ouderraad. 
Marlies Boxum
marliesboxum@gmail.com

Ik ben 50 jaar en heb 2 kinderen en maak deel uit van de OR sinds 2016. Mijn oudste (meid) zit nu in 6 vwo Cambridge en de jongste (jongen) zit in de 2e van het vwo. Ik vind de ouderraad belangrijk, omdat daar alle toekomstzaken ter sprake komen die richting geven aan de scholing van de kinderen. Denk daarbij aan de verbouwingsplannen en de inrichting van leerling gestuurd onderwijs. Ook komen de huidige problematieken ter sprake, bijvoorbeeld hoe om te gaan met uitval van leerkrachten en de leerachterstanden door corona. Ik wil graag uit eerste hand geïnformeerd worden en inspraak hebben in de visie en richting van de Noordgouw en hoop de andere ouders daarin te vertegenwoordigen. Jullie kunnen mij hier altijd over mailen.
Jacqueline Dekker
secretaris
j.dekker432@upcmail.nl
06 22 89 63 07

Mijn naam is Mirjanne Toorn. Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in Heerde.  Zowel mijn zoon als mijn dochter zitten al enkele jaren op de Noordgouw.  Ik vind het leuk en belangrijk om wat meer betrokken te kunnen zijn bij de middelbare school van mijn kinderen. Dat is de reden dat ik sinds september 2019 deelneem aan de Ouderraad. Op deze manier ben ik wat meer op de hoogte van wat er allemaal speelt op het gebied van de organisatie en het onderwijsaanbod binnen de school en ik vind het leuk om mee te denken over school gerelateerde zaken. Sinds september 2022 zit ik daarnaast ook in de MR.
Mirjanne Toorn
Voorzitter
mirjanne@hotmail.com

 

Ik ben opgegroeid in Drenthe en woon sinds 2011 in Heerde. Ik werk als arbeidsdeskundige in de letselschade. Mijn twee zoons zitten op de Noordgouw en begonnen daar in hetzelfde jaar. Ik werd toen nieuwsgierig naar de gang van zaken op school en wilde graag meedenken hoe sommige dingen anders en misschien beter kunnen. Omdat ik nog een dochter op de basisschool heb, ben ik van plan om nog wel even in de ouderraad te blijven! Aarzel niet om bij vragen of opmerkingen een mail naar de OR te sturen. 
Astrids Smeets-Paauw
astridpaauw@yahoo.com

 

Hallo, ik ben Annet Bosman. Mijn dochter zit momenteel op deze school. Ik heb toen mijn dochter op de lagere school zat vele jaren in de ouderraad en medezeggensschapsraad gezeten en dat heb ik altijd erg interressant en leuk gevonden. Daarom leek het mij een goed  idee om mij aan te sluiten bij de ouderraad op deze school. Sinds september 2023 zit ik nu bij de ouderaad. Ik vind het erg belangrijk dat ouders mee kunnen denken, vooral omdat er veel gebeurd in de levens van hun kinderen. Daaarom zou het erg fijn zijn, dat als u ergens mee zit, of als u iets opvalt,dat u contact met ons zoekt. 
Annet Bosman
 

CONTACT OR.

Mail: or@noordgouw.nl

Voorzitter OR: mevrouw M. Toorn

Secretaris OR: mevrouw J. Dekker


Meer informatie.


Schoolgids Onze school Aanmelden