X


De laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten lees je op deze pagina. 

vrijdag 16 september 2022 / Categories: Algemeen

Havo 4 en vwo 5 volgen masterclass Energietransitie

van DAREL education

Havo 4 en vwo 5 volgen masterclass Energietransitie

Leerlingen uit havo 4 en vwo 5 met aardrijkskunde en/of economie in hun pakket volgden gisteren een Masterclass Energietransitie, georganiseerd door DAREL education. DAREL wil met deze masterclass leerlingen een helder en volledig overzicht geven van ons huidige energiesysteem, de klimaatproblematiek, en de noodzaak en urgentie van de energietransitie. Leerlingen dachten na over mogelijke technische oplossingen en debatteerden vervolgens onderling over dilemma’s van verschillende betrokken partijen en waarom het zo moeilijk is om te beginnen. Dus de masterclass zet je aan tot nadenken over je eigen rol en medeverantwoordelijkheid voor deze uitdaging en draagt zo bij tot het versterken van maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie.

In kleine groepjes kregen de leerlingen in één dag een overzicht van uitdagingen, dilemma’s en mogelijke oplossingen. Het programma heeft interactieve lesvormen, zoals een quiz over de huidige stand van zaken van ons energiegebruik; rekenen aan kosten van het produceren van verschillende soorten energiebronnen; een spel met een klimaatklok die de seconden wegtikt; oplossingen bedenken voor een fictieve woonwijk; en reflectie over wat je nu zelf kunt doen.