Noordgouw > Onderwijs > Onderwijsaanbod > Delf en Goethe

Voor leerlingen die Frans en/of Duits leuk vinden en meer aankunnen dan in de reguliere lessen aan bod komt, bieden wij Delf Frans en Goethe Duits. Je kunt je aanmelden als je in de vierde klas van de havo of het atheneum zit, of in de vijfde van het atheneum.

De opzet van de lessen en het examen
De extra lessen Frans/Duits worden afgesloten met een officieel examen (Delf Scolaire Frans en het examen van het Goethe Institut voor Duits). Je kunt dan een internationaal erkend certificaat behalen. Dit is te vergelijken met de Cambridge Certificates voor Engels. Je verbetert je taalvaardigheid op alle onderdelen en je zult er ook in de gewone lessen voordeel van hebben.
De lessen starten na de zomervakantie. In maart of juni is het examen. Je hebt één uur per week extra les, waarin veel aandacht wordt besteed aan spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Daarnaast zullen we ruimte maken voor diverse proefexamens. Aansluitend volgt het examen.

Meedoen
Bij de inschrijving vragen we je te motiveren waarom je aan de cursus wilt meedoen. Ook maak je een instaptoets. Deze moet in ieder geval voldoende zijn. Mochten de resultaten in het schooljaar voor de overige vakken ondermaats zijn, kan in overleg besloten worden om met Delf/Goethe te stoppen.

Kosten
De kosten voor zowel Duits als Frans bedragen +/- 100 euro voor het B1 niveau, het niveau waar wij voor gaan trainen.  Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en examenkosten en exclusief eenmalige reiskosten naar de examenlocatie.

Nog vragen?
Mail naar: meneer Van Dekken (Delf Frans) of meneer Van der Linden (Goethe Duits)