Noordgouw > Onderwijs > Zorg en begeleiding > Huiswerkbegeleiding

   JOUW TALENT!

Huiswerkbegeleiding brugklas
Leerlingen die moeite hebben met de aanpak en concentratie bieden we drie keer per week huiswerkbegeleiding aan. Onder leiding van docenten en gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw kunnen zij in een rustige omgeving hun huiswerk leren maken. De duur van de huiswerkbegeleiding is beperkt en het doel is dat leerlingen leren hun huiswerk zelfstandig te maken. De huiswerkbegeleiding wordt vanaf de herfstvakantie gegeven. 
- Kosten: €15 per 5 weken
- Wanneer: dinsdag, woensdag en donderdag van 15.00 uur tot 16.30 uur 
- Waar: in lokaal 321
- Meenemen: studieboeken en andere dingen die nodig zijn

Huiswerkbegeleiding Mavo 2 en Mavo 3
Er is drie keer per week huiswerkbegeleiding voor de leerlingen van de tweede en derde klassen van de mavo. Leerlingen die op bespreken of doubleren staan kunnen verplicht worden mee te doen aan deze huiswerkbegeleiding. De huiswerkcoördinator bekijkt steeds per 5 tot 6 weken aan de hand van de studieresultaten welke leerlingen er in aanmerking komen voor huiswerkbegeleiding. 
- Kosten: geen kosten
- Wanneer: maandag, dinsdag en donderdag van 15.10 uur tot 16.30 uur
- Waar:  in het OLC
- Meenemen: studieboeken en andere dingen die nodig zijn 

Bijles Mavo 2 en Mavo 3
In de loop van het schooljaar wordt twee keer een periode bijles aangeboden voor de vakken Engels en wiskunde. De vakdocenten wiskunde en Engels bekijken wie hiervoor in aanmerking komt. Als je graag mee wil doen kun je dit ook zelf aangeven de vakdocent. 
- Kosten: € 16 voor 8 tot 10 bijlessen

Remedial teaching
Remedial teaching is bedoeld voor leerlingen die bepaalde tekortkomingen hebben in hun kennis en vaardigheid op het gebied van rekenen en taal. In het begin van het schooljaar maken alle brugklasleerlingen een toets om te zien wie in aanmerking komt voor remedial teaching. Vervolgens wordt een passend hulpprogramma samengesteld. Deze extra lesuren worden aan het begin of aan het eind van de dag gegeven.