Noordgouw > Onderwijs > Zorg en begeleiding > Huiswerkbegeleiding

   JOUW TALENT!

Studiewerkuur

Vanaf de herfstvakantie tot aan de zomervakantie is er in blokken van ongeveer zes weken studiewerkuur op maandag, woensdag en vrijdag van 8.15 - 9.00 uur voor leerlingen uit de brugklas en mavo-2. Het studiewerkuur is verplicht voor leerlingen die op de peildata twee of meer tekorten hebben. Aan deze begeleiding zijn geen kosten verbonden.

Huiswerkinstituut Lyceo

Er zijn steeds meer ouders en leerlingen die meer huiswerkbegeleiding willen dan wij kunnen bieden. Vanuit deze vraag  is samenwerking met het instituut Lyceo ontstaan. Lyceo  is  zelf verantwoordelijk  voor  de  huiswerkbegeleiding  en  wij stellen lokalen  en  leermiddelen  ter beschikking. Aan deze vorm van begeleiding zijn kosten verbonden die rechtstreeks via Lyceo  worden verrekend. Meer informatie staat op de website van Lyceo

Lenteschool

Voor leerlingen die door een extra inspanning, zittenblijven kunnen voorkomen wordt in de meivakantie een ondersteuningsprogramma door Lyceo aangeboden. De deelname is vrijwillig. Dankzij subsidie is deze begeleiding kosteloos.