X

Schoolkosten

Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een rekening voor alle dan bekende kosten. Deze rekening komt via de mail en betaal je direct via iDeal. De school houdt zich aan de 'Gedragscode Schoolkosten'. Deze gedragscode is, net als het overzicht schoolkosten, te vinden onder Downloads. Facultatieve reizen vallen buiten het reguliere aanbod en worden apart in rekening gebracht. Aan facultatieve activiteiten kan alleen worden deelgenomen na het voldoen van de kosten.


OVERZICHT SCHOOLKOSTEN

AANBETALING REIZEN.

Voor de buitenlandreizen in het voor-examenjaar bestaat een aanbetalingsregeling. In de tweede helft van het voorgaande schooljaar (periode januari – juli) kan een deel van de kosten worden aanbetaald door betaling in termijnen.
 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE.

Wij vinden het extra aanbod waardevol voor onze leerlingen. Veel ouders vinden dat gelukkig ook. Wij spannen ons in om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De hoogte van de schoolkosten wordt jaarlijks in overleg met de Ouderraad en de MR vastgesteld. Vanuit de middelen die we ontvangen in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs wordt momenteel regelmatig een deel van de kosten voor extra activiteiten voor rekening van de school genomen. Het niet voldoen van de ouderbijdrage/vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Het niet betalen van de ouderbijdrage kan op termijn leiden tot het niet langer kunnen organiseren van de activiteit.
 

TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming studiekosten. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen en het inkomen. Kijk voor meer informatie op: www.ib-groep.nl> Studiefinanciering> Tegemoetkoming ouders. De Gemeenten Heerde en Epe kunnen ook ondersteuning bieden als de schoolkosten een probleem vormen. Voor het meedoen met excursies en reizen kan mogelijk een beroep worden gedaan op de Stichting Leergeld. Meer informatie staat op www.leergeld.nl.


Meer informatie.
 

Schoolgids Onze school Aanmelden