X

Schoolkosten

Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een rekening voor alle dan bekende kosten. Deze rekening komt via de mail en betaal je direct via iDeal. De school houdt zich aan de 'Gedragscode Schoolkosten'. Deze gedragscode is, net als het overzicht schoolkosten, te vinden onder Downloads. Facultatieve reizen vallen buiten het reguliere aanbod en worden apart in rekening gebracht. Aan facultatieve activiteiten kan alleen worden deelgenomen na het voldoen van de kosten.


OVERZICHT SCHOOLKOSTEN

AANBETALING REIZEN.

Voor de buitenlandreizen in het voor-examenjaar bestaat een aanbetalingsregeling. In de tweede helft van het voorgaande schooljaar (periode januari – juli) kan een deel van de kosten worden aanbetaald door betaling in termijnen.

OUDERBIJDRAGE.

De ouderbijdrage betreft de schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt: excursies, introductiekampen, buitenlandreizen e.d. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Mochten ouders/verzorgers deze vrijwillige bijdrage niet betalen, dan kan de leerling van bepaalde activiteiten worden uitgesloten en wordt een alternatief programma op school aangeboden.
Voor het eerste kind uit een gezin is de bijdrage gesteld op € 66; voor het tweede kind € 57 en voor het derde kind € 33. De bedragen zijn vastgesteld in overleg met de ouderraad en na instemming van de ouders in de medezeggenschapsraad.

 

TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming studiekosten. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen en het inkomen. Kijk voor meer informatie op: www.ib-groep.nl> Studiefinanciering> Tegemoetkoming ouders. De Gemeenten Heerde en Epe kunnen ook ondersteuning bieden als de schoolkosten een probleem vormen. Voor het meedoen met excursies en reizen kan mogelijk een beroep worden gedaan op de Stichting Leergeld. Meer informatie staat op www.leergeld.nl.


Meer informatie.
 

Schoolgids Onze school Aanmelden