Gezonde school

 

"Een gezonde geest in een gezond lichaam" 

De Noordgouw mag zich een 'Gezonde School' noemen met de certificaten Bewegen en Sport, Voeding, Welbevinden, en Relaties en Seksualiteit. Dat betekent dat we met ons lesprogramma en speciale projecten aantoonbaar positief gedrag op deze gebieden bevorderen, en ongewenst gedrag tegengaan.
Als je gezond bent en lekker in je vel zit, dan presteer je op je best. Het is daarom belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en gezonde gewoontes aan te leren. Vanuit de ‘Zeven eigenschappen die jou succesvol maken’ van Sean Covey weten we ook hoe belangrijk het is om goed voor je lichaam, je geest, je ziel en je hart te zorgen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Daarom bieden we leerlingen en medewerkers een gezonde leef- en werkomgeving en maken we gezond gedrag gemakkelijk en vanzelfsprekend. Dat vind je terug in de lessen, onze omgang met elkaar en in het aanbod van onze Gezonde Schoolkantine waar dagelijks een verantwoord en lekker aanbod beschikbaar is. De school voldoet aan de kwaliteitseisen voor het landelijke vignet ‘Gezonde School’.

Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine verdiende in 2019 en 2020 de Gouden Schaal en in 2021 de Zilveren Schaal van het Voedingscentrum. Dat betekent:

  • dat we voldoen aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum;
  • dat ons aanbod bestaat uit meer dan 80% uit betere keuzes en minder dan 20% uitzonderingen bij het uitgestalde aanbod;
  • dat hetzelfde geldt voor het aanbod bij de automaten;
  • dat we groente en fruit aanbieden; en
  • dat wij ieder jaar het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart brengen met de Kantinescan en de uitkomsten rapporteren aan de directie.

Op 27 maart 2018 werd de Gezonde Schoolkantine officieel geopend.