Privacy

   JOUW TALENT!

De school gaat behoedzaam om met gegevens van de leerlingen. Alleen personen die met de leerling te maken hebben, hebben het recht de noodzakelijke gegevens van die leerling te bekijken. Tijdens diverse schoolactiviteiten worden foto’s gemaakt voor de website en andere communicatie-uitingen. Bij de aanmelding van een leerling op school geeft de ouder/verzorger hiervoor al dan niet toestemming. Leerlingen die ouder dan 16 jaar zijn, moeten zelf aangeven wel of geen toestemming te geven. 

U kunt per e-mail contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, de heer H. Dokter: functionarisgegevensbescherming@noordgouw.nl