X


De laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten lees je op deze pagina. 

Voorlichtingsdagen 2022-2023

Dit zijn onze voorlichtingsactiviteiten voor 2022-2023. Zet ze alvast in je agenda! Je bent van harte welkom om een ochtend mee te lopen, op onze voorlichtingsavonden te komen en mee te doen aan sportieve en andere activiteiten. Gezellig!

Read more...
Nelissen, Thamar, vrijdag 8 juli 2022

Indrukwekkende WO1-excursie naar Ieper

Vorige week zijn de leerlingen van mavo 3, havo 3 en vwo 3 naar Ieper in België geweest. Een indrukwekkende facultatieve excursie over WO1 met een bezoek aan de Duitse en Britse begraafplaatsen en oude loopgraven. Ook brachten ze een bezoek aan het In Flanders Fields Museum en hebben drie leerlingen (Bas, Roos en Meike) bij de Last Post ceremonie namens de leerlingen een krans gelegd.

Read more...
Nelissen, Thamar, vrijdag 10 juni 2022

Tweedeklassers doen mee aan Global Challenge

Afgelopen dinsdag heeft de werkgroep Internationalisering voor het eerst samen met de Stichting Global Exploration de projectdag ‘Global Challenge’ voor onze tweedeklassers georganiseerd. Deze klassen gingen aan de slag met een zeer afwisselend programma rondom het thema ‘Globalisering’. Hierbij werden de 17 Sustainable Development Goals (17 werelddoelen van de VN) als rode draad gebruikt voor alle activiteiten,...

Read more...
Nelissen, Thamar, donderdag 19 mei 2022

H3 en A3 op excursie naar Kröller Müller Museum

Afgelopen dinsdag zijn ongeveer 90 leerlingen uit H3 en A3 op excursie geweest naar het Kröller Müller Museum. De leerlingen hebben daar opdrachten gemaakt voor het vak Tekenen. De leerlingen kregen een route door het park waarbij ze minimaal zeven beelden moesten zoeken en daar diverse foto’s bij/van moesten maken. Er waren hiervoor drie verschillende routes gemaakt door ons.

Read more...
Nelissen, Thamar, donderdag 21 april 2022

Ouderraad zoekt jou!

Hallo ouders!

Graag willen we even jullie aandacht. Wij zijn de ouderraad (OR) van de Noordgouw en we zijn op zoek naar nieuwe leden voor het nieuwe schooljaar. Om je een beetje een idee te geven wat het inhoudt: we vergaderen 4x per jaar en in maart organiseren we een thema-avond voor ouders. Tijdens de vergaderingen worden we bijgepraat over de lopende zaken en ontwikkelingen van school. Er is alle ruimte voor ons als OR om vragen te stellen en om onze ideeën en ervaringen met school te delen. De vergaderingen zijn op verschillende dagen en starten om 19.30 uur. We houden niet van eindeloos vergaderen, dus om 21.30 uur kun je weer thuis op de bank zitten 😉

Read more...
Nelissen, Thamar, donderdag 14 april 2022

Profieldagen H3/A3

In de week voor de voorjaarsvakantie hebben alle leerlingen van H3 en A3 hun profieldagen gehad. Deze dagen organiseren we, omdat deze leerlingen voor 1 april aanstaande hun profiel moeten kiezen. H3 had op dinsdag de profieldag N&G/T en op donderdag C/E&M. Op beide dagen hebben oud-leerlingen verteld over hun studie en over hun profielkeuze destijds, en over het verschil van leerling en student zijn. A3 heeft op de woensdag alle profielen gehad. Daar vertelden leerlingen uit A5 over hun profielkeuze in A3 en over het verschil in onder- en bovenbouw. Voor beide jaarlagen gold dat vakken aan de orde kwamen die niet in de onderbouw worden gegeven, maar wel een keuze zijn in de bovenbouw: NL&T, Bedrijfseconomie en tekenen (als examenvak). Meneer Buitenhuis (decaan) gaf uitleg over het profielkeuzeformulier en over het kiezen van een dubbel profiel. De docenten wiskunde gaven de verschillen aan tussen wiskunde A en B. 

Read more...
Nelissen, Thamar, dinsdag 15 maart 2022

Wiskundedag

Woensdag 9 maart vond de jaarlijkse wiskundedag plaats. Leerlingen uit havo 5 en atheneum 6 met wiskunde B in hun pakket hebben de hele ochtend gewerkt aan een wiskundig onderwerp, meestal in groepjes van drie. Ze hebben hierover presentaties gemaakt. In de middag presenteerden zij hun onderwerp voor hun klasgenoten. Deze presentaties zijn beoordeeld en bepalen voor 10% hun schoolexamen cijfer. Het was een leuke dag! De leerlingen hebben prima gewerkt en gaven leuke presentaties!...

Read more...
Nelissen, Thamar, dinsdag 15 maart 2022

RSG en de Noordgouw beëindigen onderzoek naar bestuurlijke samenwerking

RSG N.O.-Veluwe in Epe en Christelijk College de Noordgouw in Heerde hebben op 2 december 2020 een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een haalbaarheidsonderzoek naar bestuurlijke samenwerking. Om het proces te begeleiden is een stuurgroep ingesteld. Deze bestaat uit bestuurders en directeuren van beide scholen. De stuurgroep heeft zich laten ondersteunen door een externe procesbegeleider...

Read more...
Nelissen, Thamar, vrijdag 11 maart 2022

IJsselvallei winnaar Taalstrijd 2022!

Gisteren barstte de jaarlijkse Taalstrijd weer los. Na een jaar van corona-afwezigheid waren de deelnemende basisscholen extra gemotiveerd om met elkaar de taaldegens te kruisen. Thema van de editie van dit jaar was ‘Olympische Winterspelen’. In een zaal vol met Finnen, Zweden, Zwitsers, Noren, Canadezen en nog veel meer andere wintersportnationaliteiten werd er een snowboard-slalom-spellingspel gespeeld, geskied en geschoten op het biatlonparcours, werden pirouettes gedraaid op de kunstijsvloer en hoge snelheden bereikt op de bobsleebaan door de aula. Wat een spektakel!...

Read more...
Nelissen, Thamar, donderdag 10 maart 2022

rss_feedRSS
1234