nieuws

 

   JOUW TALENT!

Leerlingen uit A2B geven brugklassers les over vleesconsumptie

Leerlingen uit A2B geven brugklassers les over vleesconsumptie

Vier leerlingen uit A2B hebben woensdag 20 november lesgegeven aan brugklassers uit 1F over vleesconsumptie. Aan de brugklassers werd gevraagd of zij meer, evenveel of minder vlees zouden kunnen eten. Door middel van onderzoeksvragen via Prezi kwam er een duidelijk beeld over hoe de klas erover dacht. Ook werd de klas in groepjes verdeeld voor een opdracht. Het winnende groepje mocht meedoen aan het laatste onderdeel: een echte vega-/hamburgertest. De winnaars werden geblinddoekt en moesten proberen te herkennen wat ze te eten kregen: een vleeshamburger of een vegahamburger? Sommigen vonden de vegahamburger het lekkerst en dit was wel een verrassing! Als allerlaatst werd de beginvraag nog een keer gesteld: ‘Wie vindt dat hij/zij meer, evenveel of minder vlees zou kunnen eten?’ De leerlingen uit A2B kwamen tot de conclusie dat hun les ervoor heeft gezorgd dat de meeste brugklassers vinden dat ze MINDER vlees zouden moeten eten!

Natuur en milieu

De vier leerlingen gaven deze les als onderdeel van hun vak GLV. Zij kregen de opdracht om voor de eerste periode over ‘Natuur en milieu’ een deelonderwerp te kiezen en hier een presentatie over te geven aan de klas. Ze kozen voor het onderwerp vleesconsumptie. Docent Wilbrink was zo enthousiast over de inhoud en de vormgeving van deze presentatie dat hij de vier leerlingen heeft gevraagd om de presentatie ook aan klas 1F te geven.